Unit 2.2

Future with Will or Be going to

Verbs

Future – час,який вживається,щоб передбачити чи розповісти про майбутні події. В англійській мові є багато методів вираження Майбутнього/Future.

Ми вживаємо Future Simple, щоб виразити думки,спонтанні рішення і сподівання.

Ми вживаємо структуру  “To be going to” ,щоб виразити наміри на майбутнє і  зробити передбачення,базовані на ознаках,які ми бачимо в цей момент.

Affirmative forms:

 • Simple future: Subject + will + verb + …
 • Be going to: Subject + to be + going to + verb + …

Negative forms:

 • Simple future: Subject + will + not + verb + …
 • Be going to: Subject + to be + not + going to + verb + …

Interrogative forms:

 • Simple future: Will + subject + verb + …?
 • Be going to: To be + subject + going to + verb + …?

Simple Future

 1. рішення в момент мовлення
  • We don’t have any bread for dinner. I will go and buy some.
 2. передбачення базовані на думках
  • I think this blouse won’t be tight on me.
 3. запрошення
  • Will you come with us?
 4. запити
  • It’s cold. Will you close the window?
 5. пропозиції
  • I will help you find your student card.
 6. із: probably, certainly, perhaps
  • I will certainly come to the party.
 7. обіцянки
  • I promise I will never do it again!
 8. необхідність/обов’язок/факт в майбутньому
  • You will have to pay with cash if you buy clothes under 50 euros.
 9. загрози
  • If you don’t take off my jacket, I will not talk to you again.

“To be going to” Future

 1. рішення до моменту мовлення/запланована діяльність
  • We don’t have paper for the printer. I am going to get some.
 2. передбачення базовані на доказі,який ми маємо зараз, про ближче майбутнє
  • This business isn’t going to close. They have customers.

Simple Future вживається,щоб виразити:

 1. рішення,прийняті в момент мовлення;
 2. передбачення базовані на думках;
 3. запрошення;
 4. запити;
 5. пропозиції;
 6. речення,які містять дієслова: probably, certainly, perhaps;
 7. обіцянки;
 8. необхідності/обов’язки/майбутні події;
 9. загрози.

“To be going to” Future is used to express:

 1. рішення ,прийняті в момент мовлення, вже заплановані події чи діяльності;
 2. передбачення,базовані на доказі,який ми  маємо зараз про найближче майбутнє

В англійській мові,ми маємо дві форми майбутнього часу:

 •  Future Simple вживається для вираження думок,спонтанних рішень і сподівань;
 • структура “To be going to” вживається,коли ми хочемо виразити наміри на майбутнє і зробити передбачення,базовані на ознаках,які ми бачимо в цей момент.

Наприклад:
— “I’ll work one hour more.” = В цьому випадку ми вживаємо Future Simple, тому що ми виражаємо майбутнє рішення, прийняте в момент мовлення.
> “I will wash the car on Sunday.” = Ми вживаємо  Future Simple, тому що ми хочемо виразити спонтанне рішення.

— “I’ll work one hour more.” = В цьому випадку ми вживаємо  Future Simple, тому що ми виражаємо майбутнє рішення,прийняте в момент мовлення.
>”It is very cloudy, I think it is going to rain.” = Ми вживаємо Future із “To be going to”, тому що ми хочемо виразити передбачення згідно ознак,які ми бачимо,наприклад, в цьому випадку передбачення  згідно факту,що ми бачимо хмари в небі.

NOTE: певні ситуації вимагають використання структури “To be going to” , в той час як інші вимагають Future Simple.

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example], який показує його вживання у контексті.

License

English Grammar A2 Level for Ukrainian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book