Unit 5.1

To be used to Interrogative

Introduction

To be used to – структура,яка вживається для того,щоб розповісти про звички і навички,які знайомі нам.

Питальна форма вживається,щоб задати питання про навички суб’єкта.

Form

Питальна форма “To be used to” має таку структуру:
To be + subject + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …?

Am I used to working ?
Are you used to working ?
Is he/she/it used to working ?
Are we/you/they used to working ?
To Be Subject used to Verb + ing Question
Mark

*Якщо дієслово слідує”used to”,тоді воно матиме закінчення -ing.

Example

  • Are they used to working in a big, modern city?
  • You have had long hair since you were a child so are you still used to it?
  • Is he used to the noise of the shower?

Use

Структура “To be used to” вживається,щоб розповісти про речі чи діяльності когось,які знайомі чи звичні.

Summary

Ми вживаємо структуру“To be used to”, щоб розповісти про звички і навички,які є знайомі нам.Коли вживається в Питальній формі, ми можемо вживати її,для утворення питань прозвички суб’єкта.Структура “To be used to” в

Питальній формі має таку структуру:
To be + subject + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …? (e.g. Are you used to having breakfast early in the morning?).Наприклад:
— “Are you used to having breakfast early in the morning?” = Інформацію про звичку когось запитано.NOTE: якщо дієслово слідує “used to”, воно матиме форму герундія (дієслово + -ing).

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example], який показує його вживання у контексті.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License