Unit 5.1

Struktura to be used to v vprašalni obliki


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

To be used to je struktura, ki jo uporabljamo za izražanje navad in običajev, ki so nam domači.

Vprašalno obliko uporabljamo za postavljanje vprašanj glede osebkovih navad.

Form

To be used to ima v vprašalni obliki strukturo:
To be + subject + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …?

To Be Subject used to Verb + ing Question
Mark
Am I used to working ?
Are you used to working ?
Is he/she/it used to working ?
Are we/you/they used to working ?

Example

  • Are they used to working in a big, modern city?
  • You have had long hair since you were a child so are you still used to it?
  • Is he used to the noise of the washing machine?

Use

Struktura to be used to v vprašalni obliki sprašuje o stvareh in aktivnostih, ki jih je nekdo navajen.

Summary

To be used to v vprašalni obliki sprašuje po navadah in običajih, ki so nam domači.

Struktura je:
To be + subject + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …?

Na primer:
— “Are you used to having breakfast early in the morning?” = Sprašujemo, ali je zajtrkovanje zgodaj zjutraj navada osebka ali ne.

NOTE: Ne mešajmo s to use to, ki se lahko pojavlja zgolj v povedih, ki so že v preteklem času.

Na primer:
— “Are you used to have breakfast early in the morning?” = To be used to uporabimo zato, da vprašamo, ali je osebek zdaj navajen na dejanje.
Did you use to have breakfast in the morning?“= To use to uporabimo zato, da vprašamo, ali se je dejanje zgodilo v preteklosti, glede na to, da se zdaj ne dogaja več (“Did you used to have breakfast early in the morning?” = Pretekli čas je tu že prikazan z did).

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License