Unit 4.2

Časovni prislovi

Introduction

Prislovi [adverbs] so samostalniki, ki funkcionirajo kot modifikatorji drugih elementov v stavku. Lahko nam dajo širok spekter informacij.

Časovni prislovi [adverbs of time] nam dajejo informacije o času.

Form

Prislovi ponavadi stojijo za pomožnimi glagoli (to be/to have) ali pred drugimi glagoli.

Časovne prislove uporabljamo za opisovanje časa dogodka ali dejanja.

Najpogosteje rabljeni so: now, yesterday, tonight, tomorrow, today, soon, already, later, all day, since

Example

  • I am reading now.
  • A famous singer died yesterday.
  • Are you throwing a party tonight?
  • Anna is getting married tomorrow.
  • I should do it today.
  • See you soon!
  • We have already divorced.
  • I think she will give you her e-mail address later.
  • We were at my dad’s house all day.
  • We have lived together since 1999.

Use

S časovnimi prislovi pokažemo, kdaj se je nekaj zgodilo ali kdaj je nekdo nekaj naredil. Nekateri časovni prislovi izražajo tudi koliko časa je dejanje trajalo in kako pogosto se je dogajalo (frequency).

Summary

Časovni prislovi [adverbs of time] dajejo informacije o času, ko se je nekaj zgodilo.

Najpogosteje rabljeni so: now, yesterday, tonight, tomorrow, today, soon, already, later, all day, since

Na primer:
— “I’m studying now.” = Now uporabimo zato, da poudarimo dejstvo, da dogajanje poteka v trenutku govora.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License