Unit 4.2

Časovni prislovi


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Prislovi [adverbs] so samostalniki, ki funkcionirajo kot modifikatorji drugih elementov v stavku. Lahko nam dajo širok spekter informacij.

Časovni prislovi [adverbs of time] nam dajejo informacije o času.

Form

Prislovi ponavadi stojijo za pomožnimi glagoli (to be/to have) ali pred drugimi glagoli.

Časovne prislove uporabljamo za opisovanje časa dogodka ali dejanja.

Najpogosteje rabljeni so: now, yesterday, tonight, tomorrow, today, soon, already, later, all day, since

Example

  • I am reading now.
  • A famous singer died yesterday.
  • Are you throwing a party tonight?
  • Anna is getting married tomorrow.
  • I should do it today.
  • See you soon!
  • We have already divorced.
  • I think she will give you her e-mail address later.
  • We were at my dad’s house all day.
  • We have lived together since 1999.

Use

S časovnimi prislovi pokažemo, kdaj se je nekaj zgodilo ali kdaj je nekdo nekaj naredil. Nekateri časovni prislovi izražajo tudi koliko časa je dejanje trajalo in kako pogosto se je dogajalo (frequency).

Summary

Časovni prislovi [adverbs of time] dajejo informacije o času, ko se je nekaj zgodilo.

Najpogosteje rabljeni so: now, yesterday, tonight, tomorrow, today, soon, already, later, all day, since

Na primer:
— “I’m studying now.” = Now uporabimo zato, da poudarimo dejstvo, da dogajanje poteka v trenutku govora.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License