Unit 4.2

Zaman Zərfləri

Advertising

Introduction

Zərflər [adverbs], bəndin digər elementlərinin dəyişdiricisi kimi fəaliyyət göstərən isimlərdir. Geniş bir məlumat təmin edə bilərlər.

Zaman zərfləri [adverbs of time] zaman haqqında məlumat vermək üçün istifadə olunur.

Form

Zərflər [adverbs] ümumiyyətlə köməkçi fellərdən sonra (to be – olmaq / to have – sahib olmaq) və ya digər fellərdən əvvəl yerləşdirilir.

Bir hadisənin və ya hərəkətin vaxtını təsvir etmək üçün zaman zərflərindən [adverbs of time] istifadə edirik.

Ən çox istifadə edilənlər bunlardır: bütün gün, artıq, sonra, indi, bəri, tezliklə, bu gün, sabah, bu gecə, dünən …

Example

  • We had a stomach ache all day.
  • We have already been to the emergency room.
  • I think she will give you the medicine later.
  • I am tired now.
  • We have lived together since 1999.
  • See you soon!
  • I should do it today.
  • Anna is getting her head shaved tomorrow.
  • Are you going to wear a scarf tonight?
  • A famous singer died yesterday.

Use

Bir hadisə və ya hərəkət haqqında məlumat vermək üçün zaman zərflərindən [adverbs of time] istifadə edirik. Hərəkətin nə vaxt, nə qədər və nə sıxlıqda (tez-tez) baş verdiyini göstərirlər.

Summary

Zaman zərfləri [advebs of time] hərəkətin nə vaxt, nə qədər və nə sıxlıqda (tez-tez) baş verdiyi barədə məlumat verir.

Ən çox istifadə edilənlər bunlardır: bütün gün, artıq, sonra, indi, bəri, tezliklə, bu gün, sabah, bu gecə, dünən …

Misal üçün:
— “I’m studying now.” = Biz  hərəkətin indi danışarkən baş verdiyini vurğulamaq üçün indi [now] istifadə edirik.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License