Unit 10.1

Kəmiyyət Müəyyənediciləri

Advertising

Introduction

Müəyyənedicilər [determiners] isimlərin dəyişdiriciləridir. Onlar məlumat veririlər, hansı [which], neçə [how much]/nə qədər [how many] insan, şeylər, heyvanlar, yerlər … hansıki haqqında söhbət edirik.

Kəmiyyət müəyyənediciləri [quantitative determiners] və ya kəmiyyətlər [quantifiers] bir şeyin miqdarını göstərmək üçün istifadə olunur {A1 səviyyəsindəki kəmiyyət müəyyənedicilərinə [quantitative determiners] baxa bilərsiniz}.

Form

Biz kəmiyyət müəyyənedicilərini [quantitative determiners] bir şeyin miqdarını təsvir etmək üçün istifadə edirik.

Ən çox istifadə olunan kəmiyyətlər [quantifiers] bunlardır: all (of), a lot of (lots of), a number of, enough (of), most (of), none (of)…

Example

 • All my friends like drawing.
  All of my friends like drawing.
 • A lot can happen in a long trip.
  Lots of things can happen in a long trip.
 • A number of pilots were waiting.
 • There isn’t enough red wine for everyone.
  There are enough of us to get the group price.
 • This plant has the most strawberries.
  Most of the students in our university are from France.
 • I have three leather jackets, he has none.
  None of their children have dark skin.

Use

Biz kəmiyyət müəyyənedicilərindən [quantitative determiners] bir şeyin miqdarını göstərmək üçün istifadə edirik:

 • All (of) (hər kəs və ya hər şey, bütün məbləğ və ya rəqəm);
 • A lot (of) (çox miqdarda, miqyasda və ya dərəcədə);
 • A number of (ikidən çox, lakin çoxundan azdır);
 • Enough (of) (ehtiyaclara cavab verən miqdar, keyfiyyət, miqyas, istəklər və ya gözləntilər);
 • Most (of) (kəmiyyətcə ən böyük, miqyası, dərəcəsi və ya əksəriyyəti);
 • None (of) (heç nə yox, biri yox və ya heç kim yox).

Summary

Kəmiyyət müəyyənediciləri [quantitative determiners] bir şeyin miqdarını göstərmək üçün istifadə olunur.

Ən çox istifadə olunan kəmiyyətlər [quantifiers] bunlardır: all (of), a lot of (lots of), a number of, enough (of), most (of), none (of)…

Misal üçün:
— “A number of my friends booked the flight to Valencia.” =  Bir sıra [a number of] göstəricilər ikidən çox olduğunu göstərir, lakin çox sayda dost uçuş bileti sifariş etməyib.
— “None of my friends took the ship.” = Heç biri [none of] dostlarımdan heç birinin gəmini götürmədiyini göstərir.

Let’s revise this content within the {Form} section. Take a look at the {Example} section that shows its use within a context.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License