Unit 10.1

Kəmiyyət Müəyyənediciləri

Contributors

Introduction

Müəyyənedicilər [determiners] isimlərin dəyişdiriciləridir. Onlar məlumat veririlər, hansı [which], neçə [how much]/nə qədər [how many] insan, şeylər, heyvanlar, yerlər … hansıki haqqında söhbət edirik.

Kəmiyyət müəyyənediciləri [quantitative determiners] və ya kəmiyyətlər [quantifiers] bir şeyin miqdarını göstərmək üçün istifadə olunur {A1 səviyyəsindəki kəmiyyət müəyyənedicilərinə [quantitative determiners] baxa bilərsiniz}.

Form

Biz kəmiyyət müəyyənedicilərini [quantitative determiners] bir şeyin miqdarını təsvir etmək üçün istifadə edirik.

Ən çox istifadə olunan kəmiyyətlər [quantifiers] bunlardır: all (of), a lot of (lots of), a number of, enough (of), most (of), none (of)…

Example

 • All my friends like drawing.
  All of my friends like drawing.
 • A lot can happen in a long trip.
  Lots of things can happen in a long trip.
 • A number of pilots were waiting.
 • There isn’t enough red wine for everyone.
  There are enough of us to get the group price.
 • This plant has the most strawberries.
  Most of the students in our university are from France.
 • I have three leather jackets, he has none.
  None of their children have dark skin.

Use

Biz kəmiyyət müəyyənedicilərindən [quantitative determiners] bir şeyin miqdarını göstərmək üçün istifadə edirik:

 • All (of) (hər kəs və ya hər şey, bütün məbləğ və ya rəqəm);
 • A lot (of) (çox miqdarda, miqyasda və ya dərəcədə);
 • A number of (ikidən çox, lakin çoxundan azdır);
 • Enough (of) (ehtiyaclara cavab verən miqdar, keyfiyyət, miqyas, istəklər və ya gözləntilər);
 • Most (of) (kəmiyyətcə ən böyük, miqyası, dərəcəsi və ya əksəriyyəti);
 • None (of) (heç nə yox, biri yox və ya heç kim yox).

Summary

Kəmiyyət müəyyənediciləri [quantitative determiners] bir şeyin miqdarını göstərmək üçün istifadə olunur.

Ən çox istifadə olunan kəmiyyətlər [quantifiers] bunlardır: all (of), a lot of (lots of), a number of, enough (of), most (of), none (of)…

Misal üçün:
— “A number of my friends booked the flight to Valencia.” =  Bir sıra [a number of] göstəricilər ikidən çox olduğunu göstərir, lakin çox sayda dost uçuş bileti sifariş etməyib.
— “None of my friends took the ship.” = Heç biri [none of] dostlarımdan heç birinin gəmini götürmədiyini göstərir.

Let’s revise this content within the {Form} section. Take a look at the {Example} section that shows its use within a context.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License