Unit 6.1

Dəyişməz Cəm İsimləri

Advertising

Introduction

İsimlər [nouns] bir insana, yerə, şeyə, hadisəyə, maddəyə və ya keyfiyyətə aiddir.

Dəyişməyən isimlər [invariant nouns] eyni tək və cəm formasına [plural form] malik olan isimlərdir.

Form

Dəyişməyən isimlər [invariant nouns] ümumi çoxluq əmələ gətirmə qaydasına əməl etmirlər, tək və cəmdə eynidirlər. İsim həm tək, həm də cəm şəklinə sahib olduqda, məqalə ona uyğunlaşdırılır, ancaq təkcə bir forma malikdirsə, ismin sonuna -s əlavə etmirik.

Ən çox istifadə olunan dəyişməz cəm isimləri [invariant plural nouns] bunlardır: clothesfireworks, glassesgoggles, jeansoutskirtsscissors, series, thankstrousers

İsimdən əvvəl bir cüt [a pair of] əlavə etmək bu isimləri tək hala gətirir, çünki onları vahid bir varlıq kimi göstərməyə başlayırıq.

Example

Dəyişməyən isimlərin tək forması

  • A pair of scissors is on the office desk.
  • This advertisement is about a new series.
  • Your old pair of goggles is used in the musical.

Dəyişməyən isimlərin cəm şəkli

  • Scissors are dangerous for babies.
  • New TV series about famous writers is going to start.
  • These goggles cost a fortune!

Use

Dəyişməyən cəm isimlərini [invariant plural nouns] çoxluq isimləri ilə eyni şəkildə istifadə edirik.

Bəzi sayılmayan isimlərə və ya tək bir varlığa, birdən çox hissədən ibarət olan bir şeyə (bölünmüş obyektlər bir sayılır) müraciət edirlər: (scissorstrousersglasses…).

Summary

Dəyişməyən isimlər [dəyişməyən isimlər] eyni tək və cəm şəklindəki [plural forms] isimlərdir və bunları ayırd etmək üçün düzgün məqalədən istifadə etməliyik. Ümumi çoxluq əmələ gətirmə qaydasına əməl etmirlər.

Ən çox istifadə edilənlər: clothesfireworks, glasses, jeansscissorsthankstrousers

Misal üçün:
— “I bought a pair of jeans.” / “I bought two pairs of jeans.” = Cinslər [jeans] həm tək, həm də çoxluq şəklində eyni formaya malikdir.
— “My dad bought new trousers.” / “My dad bought a new trouser.” = Şalvarlar [trousers] yalnız cəm şəklində mövcuddur.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License