Unit 6.1

Dəyişməz Cəm İsimləri

Contributors

Introduction

İsimlər [nouns] bir insana, yerə, şeyə, hadisəyə, maddəyə və ya keyfiyyətə aiddir.

Dəyişməyən isimlər [invariant nouns] eyni tək və cəm formasına [plural form] malik olan isimlərdir.

Form

Dəyişməyən isimlər [invariant nouns] ümumi çoxluq əmələ gətirmə qaydasına əməl etmirlər, tək və cəmdə eynidirlər. İsim həm tək, həm də cəm şəklinə sahib olduqda, məqalə ona uyğunlaşdırılır, ancaq təkcə bir forma malikdirsə, ismin sonuna -s əlavə etmirik.

Ən çox istifadə olunan dəyişməz cəm isimləri [invariant plural nouns] bunlardır: clothesfireworks, glassesgoggles, jeansoutskirtsscissors, series, thankstrousers

İsimdən əvvəl bir cüt [a pair of] əlavə etmək bu isimləri tək hala gətirir, çünki onları vahid bir varlıq kimi göstərməyə başlayırıq.

Example

Dəyişməyən isimlərin tək forması

  • A pair of scissors is on the office desk.
  • This advertisement is about a new series.
  • Your old pair of goggles is used in the musical.

Dəyişməyən isimlərin cəm şəkli

  • Scissors are dangerous for babies.
  • New TV series about famous writers is going to start.
  • These goggles cost a fortune!

Use

Dəyişməyən cəm isimlərini [invariant plural nouns] çoxluq isimləri ilə eyni şəkildə istifadə edirik.

Bəzi sayılmayan isimlərə və ya tək bir varlığa, birdən çox hissədən ibarət olan bir şeyə (bölünmüş obyektlər bir sayılır) müraciət edirlər: (scissorstrousersglasses…).

Summary

Dəyişməyən isimlər [dəyişməyən isimlər] eyni tək və cəm şəklindəki [plural forms] isimlərdir və bunları ayırd etmək üçün düzgün məqalədən istifadə etməliyik. Ümumi çoxluq əmələ gətirmə qaydasına əməl etmirlər.

Ən çox istifadə edilənlər: clothesfireworks, glasses, jeansscissorsthankstrousers

Misal üçün:
— “I bought a pair of jeans.” / “I bought two pairs of jeans.” = Cinslər [jeans] həm tək, həm də çoxluq şəklində eyni formaya malikdir.
— “My dad bought new trousers.” / “My dad bought a new trouser.” = Şalvarlar [trousers] yalnız cəm şəklində mövcuddur.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License