Unit 6.2

Zaman Ədatları

Advertising

Introduction

Ədatlar [prepositions] cümlədəki elementləri birləşdirən kiçik sözlərdir. Cümlə haqqında əlavə məlumatlar verdikləri üçün vacibdirlər.

Biz zaman ədatlarından [prepositions of time] bir hadisəni vaxt çərçivəsində tapmaq üçün istifadə edirik {A1 səviyyəsinəki ümumi ədatlara [common prepositions] baxın}.

Form

Zaman ədatları [prepositions of time] tək durmurlar, ancaq cümlənin digər elementləri ilə hərəkətə keçirlər hansıki biz onları ədat frazaları [prepositional phrases] adlandırırıq: at- da,də; on- hakkında, üzərində; in- içəri; və by- tərəfindən.

Example

At

 • Everyday at 7.00 clock I can see the stars.
 • He is going to the forest at Easter.
 • At weekends we take the dogs for a walk.

On

 • On Sundays, I usually relax with my friends by going to the coast.
 • She was born on the 1st of September in 1997.
 • The island sank on Sunday morning.

In

 • I always travel to famous forests in Finland in November.
 • In autumn it always rains.
 • In the evening the horses started to run.

By

 • Please, send me those tickets by Monday.
 • She has to finish her world map by next week.
 • Is Maria still in the garden? Yes, she will be back by evening.

Use

Biz zaman ədatlarından [prepositions of time] hadisəni müəyyən bir anda və ya bir müddətdə tapmaq istifadə edirik.

At

 • Dəqiq vaxtlar (the momentsunrisenoonnightmidnighthours);
 • Xüsusi tətil dövrləri (Christmas*, Easter…);
 • Həftə sonu *.

On

 • Həftənin günləri (MondaySaturdayWednesday…);
 • Tarixlər;
 • Günün xüsusi hissəsi (on Sunday morning).

In

 • Aylar, illər, əsrlər;
 • Fəsillər;
 • Səhər, günortadan sonra, axşam.

By

 • Vaxt məhdud hərəkətləri;
 • Son tarixli layihələr;
 • Birinin qayıtma vaxtı.

*Amerikan İngiliscəsində on yerində at tapa bilərsiniz.

Summary

Zaman ədatları [prepositions of time] hadisəni zaman kontekstində tapmaq üçün istifadə olunur.

Əsəs ədatlar [main prepositions] zaman ədatları bunlardır: at, on, inby.

Misal üçün:
— “I will go to my grandparents’ house at Christmas.” = Xüsusi tətil dövrləri haqqında danışmaq üçün at istifadə edirik.
— “I will go to my grandparents’ house on25th of December.” = Tarixlərdən bəhs etmək üçün on istifadə edirik.
— “I will go to my grandparents’ house in December.” =Aylarla əlaqəli danışmaq üçün in istifadə edirik.
— “I will return from my grandparents’ house by December.” = Birinin qayıtma vaxtı haqqında danışmaq üçün by istifadə edirik.

QEYD: Amerikan İngiliscəsində Milad və həftə sonları on yerinə at ilə yazılır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License