Unit 6.2

Zaman Ədatları

Introduction

Ədatlar [prepositions] cümlədəki elementləri birləşdirən kiçik sözlərdir. Cümlə haqqında əlavə məlumatlar verdikləri üçün vacibdirlər.

Biz zaman ədatlarından [prepositions of time] bir hadisəni vaxt çərçivəsində tapmaq üçün istifadə edirik {A1 səviyyəsinəki ümumi ədatlara [common prepositions] baxın}.

Form

Zaman ədatları [prepositions of time] tək durmurlar, ancaq cümlənin digər elementləri ilə hərəkətə keçirlər hansıki biz onları ədat frazaları [prepositional phrases] adlandırırıq: at- da,də; on- hakkında, üzərində; in- içəri; və by- tərəfindən.

Example

At

 • Everyday at 7.00 clock I can see the stars.
 • He is going to the forest at Easter.
 • At weekends we take the dogs for a walk.

On

 • On Sundays, I usually relax with my friends by going to the coast.
 • She was born on the 1st of September in 1997.
 • The island sank on Sunday morning.

In

 • I always travel to famous forests in Finland in November.
 • In autumn it always rains.
 • In the evening the horses started to run.

By

 • Please, send me those tickets by Monday.
 • She has to finish her world map by next week.
 • Is Maria still in the garden? Yes, she will be back by evening.

Use

Biz zaman ədatlarından [prepositions of time] hadisəni müəyyən bir anda və ya bir müddətdə tapmaq istifadə edirik.

At

 • Dəqiq vaxtlar (the momentsunrisenoonnightmidnighthours);
 • Xüsusi tətil dövrləri (Christmas*, Easter…);
 • Həftə sonu *.

On

 • Həftənin günləri (MondaySaturdayWednesday…);
 • Tarixlər;
 • Günün xüsusi hissəsi (on Sunday morning).

In

 • Aylar, illər, əsrlər;
 • Fəsillər;
 • Səhər, günortadan sonra, axşam.

By

 • Vaxt məhdud hərəkətləri;
 • Son tarixli layihələr;
 • Birinin qayıtma vaxtı.

*Amerikan İngiliscəsində on yerində at tapa bilərsiniz.

Summary

Zaman ədatları [prepositions of time] hadisəni zaman kontekstində tapmaq üçün istifadə olunur.

Əsəs ədatlar [main prepositions] zaman ədatları bunlardır: at, on, inby.

Misal üçün:
— “I will go to my grandparents’ house at Christmas.” = Xüsusi tətil dövrləri haqqında danışmaq üçün at istifadə edirik.
— “I will go to my grandparents’ house on25th of December.” = Tarixlərdən bəhs etmək üçün on istifadə edirik.
— “I will go to my grandparents’ house in December.” =Aylarla əlaqəli danışmaq üçün in istifadə edirik.
— “I will return from my grandparents’ house by December.” = Birinin qayıtma vaxtı haqqında danışmaq üçün by istifadə edirik.

QEYD: Amerikan İngiliscəsində Milad və həftə sonları on yerinə at ilə yazılır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License