Unit 1.2

Past Participle Feli Sifət

Advertising

Introduction

Past participle feli sifət digər zamanlar yaratmaq üçün istifadə olunan bir feldir (indiki bitmiş [present perfect] zaman kimi).

Bir çox past participle feli sifət fel formaları qaydasızdır [irregular].

Form

Past participle feli sifət fel forması keçmiş bitmiş, keçmiş dəvamedici, indiki bitmiş, indiki dəvamedici, gələcək bitmiş, gələcək dəvamedici və passiv zamanlar formalaşmasında istifadə edilir.

Qaydalı

Qaydalı past participle feli sifətlər keçmiş zaman formalaşması qaydalarına əməl edir
bu fellərin sonuna -ed əlavə etməklə düzəlir.

İndiki Bitmiş zaman bölməsinə nəzər yetirin.

Qaydasız

Qaydasız past participle feli sifətlər bu qaydalara əməl etmir, biz onların hamısını əzbərdən öyrənməliyik.

Ən çox istifadə olunan qaydasız fellər bunlardır:

Verb Past Participle
become become
break broken
bring brought
buy bought
do done
draw drawn
drink drunk
eat eaten
feel felt
find found
go gone
have had
hear heard
keep kept
read read
run run
say said
see seen
teach taught
write written

 

Example

Keçmiş Bitmiş [Past Perfect]

 • I had studied every night.
 • He had finished the course this year.
 • We had fought many times.

Keçmiş Bitmiş Dəvamedici [Past Perfect Continuous]

 • I had been studying every night.
 • He had been finishing the course this year.
 • We had been fighting many times.

İndiki Dəvamedici [Present Perfect]

 • I have studied every night this week.
 • He has finished the course recently.
 • We have fought a lot.

Gələcək Bitmiş [Future Perfect]

 • I will have studied every night.
 • He will have finished the course by the end of the year.
 • We will have fought a lot.

Gələcək Bitmiş Dəvamedici [Future perfect continuous]

 • I will have been studying every night for weeks.
 • He will have been finishing the course.
 • We will have been fighting too much.

Use

Past participle feli sifətdən müxtəlif zamanlarda fellər yaratmaq üçün istifadə edirik.

Summary

Past participle feli sifət forması bir çox zamanın formalaşmasında istifadə olunan bir fel şəklidir. Fellərin sonuna -ed əlavə olunur, lakin qaydasız [irregular] fellər də mövcutdur.

Məsələn:
— Qaydalı: “Watch” ⇒ “I have watched a great movie tonight.” = Felin sonunda -ed əlavə edirik.
— Qaydasız: “Write” ⇒ “I have written many e-mails today.” / “I have writed many e-mails today.” = Yaz [write] feli qaydasız olduğundan heçbir qaydaya əməl etmir, əksinə yazılmışdır [written] olaraq dəyişir.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License