Unit 2.1

Gələcək Zamanın Təsdiq Halı

Advertising

Introduction

Gələcək [future] zaman gələcək hadisələri ifadə etmək üçün istifadə olunan zamandır. Gələcəklə bağlı proqnozları, inancları və ya niyyətləri təqdim etmək üçün gələcək [future simple] zamandan istifadə olunur.

Təsdiq [affirmative] şəklində ifadə edildikdə fel mübtəda ilə bağlı bir şeyi təsdiqləyir.

Form

Gələcək zamanın təsdiq halı bu quruluşa malikdir:
Mübtəda + will + fel + …

Subject will Verb
I/You/He/She/It will work
We/You/They will work

Təsdiq formasının qısa versiyaları: I’ll – you’ll – he’ll…

Example

Vədlər

 • will be there, I promise!
 • She promises she will wear a bikini.
 • We will tell you if he shows up.

Kortəbii qərarlar

 • I’m cold, I will put my gloves on!
 • Sure, he’ll come tonight.
 • No worries, they’ll call you back.

Ümidlər / fikirlər / proqnozlar

 • I hope you will leave soon.
 • I think she will pay with cash.
 • In my opinion, they will buy this business.

Use

Gələcək zamanın təsdiq halı bu hallarda istifadə olunur:

 1. Vədlər vermək;
 2. Kortəbii qərarlar vermək;
 3. Ümidləri, fikirləri və ya proqnozları bildirmək.

Summary

Gələcək [future simple] zamanın təsdiq [affirmative] halı gələcəklə bağlı proqnozları, inancları və ya niyyətləri təsdiqləmək üçün istifadə olunur.

Gələcək zamanın təsdiq halından istifadə edərkən cümlə mübtəda ilə başlayır daha sonra will və  felin əsas forması ilə davam edir.

Məsələn:
— “We will work on important projects next month.” = Gələcək zamanın təsdiq [future simple affirmative] halı olan cümlədə will- sözü to work felinin əsas formasından əvvəl işlənir (will work).
♦ “We work on important projects.” = Gələcək zamanın təsdiq [future simple affirmative] halı olan cümlədə to work felinin əsas formasından (work) istifadə olunur.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License