Unit 4.1

Sıfır Şərti

Contributors

Introduction

Şərti cümlə [conditional sentence] ümumiyyətlə iki hissədən ibarətdir: əgər … etsən … olar [if-clause] (və ya şərti maddə) şərti ifadə edən, əsas cümlə [main clause] həmin vəziyyətin nəticəsini ifadə edir.

Şərtin nəticəsi həmişə doğru olduqda sıfır şərti [zero conditional] quruluşdan istifadə edirik.

Form

Sıfır şərti [zero conditional] olaraq cümlənin hər iki hissəsi üçün indiki sadə [present simple] istifadə edirik, bunlar həm əgər … etsən … olar [if-clause] həm də əsas cümlə [main clause] olaraq bilinir. if-clause -da biz əgər [if] və ya nə vaxt [when] istifadə edərkən mənada heç bir dəyişiklik olmur, vəziyyətin nəticəsi həmişə eynidır.

əgər … etsən … olar [if-clause] və əsas cümlə [main clause] quruluşunda biz indiki sadə [present simple] istifadə edirik.

Cümlələrin sırası mənanı dəyişdirmir, buna görə də bu ifadələri qurmağın iki yolu var:

If-clause (condition) (,) Main Clause (consequence)
If/When + Present Simple , Present Simple

və ya

Main Clause (consequence) If-Clause (condition)
Present Simple If/When + Present Simple

DİQQƏT: əgər cümlə əgər … etsən … olar [if-clause] ilə başlayarsa, əsas cümlədən əvvəl (,) istifadə edirik.

Example

Əgər

  • If water reaches 100 degrees, it always boils.
  • Water always boils if it reaches 100 degrees.

Nə vaxt

  • When people don’t drink water for a long time, they die.
  • People die when they don’t drink water for a long time.

Use

Sıfır şərti [zero conditional] istifadə edirik hər zaman baş verən faktları və şeyləri ifadə etmək üçün, hansıki elmi faktlar kimi. Vəziyyətin nəticəsi şübhəsizdir

  1. Əgər [If] şərtin dərhal baş verəcəyini demək istədiyimiz zaman istifadə olunur;
  2. Nə vaxt [when] Vəziyyətin mütləq gec-tez baş verəcəyini demək istədiyimiz zaman istifadə olunur.

Summary

Şərti cümlə iki hissədən ibarətdir: əgər … etsən … olar [if-clause] (şərt) və əsas cümlə [main clause] (şərtin nəticəsi).

Sıfır şərti [zero conditional] elmi həqiqətlər kimi hər zaman baş verən hadisələri və şeyləri ifadə etmək üçün istifadə olunur və nə zaman ki şərtin nəticəsi həmişə doğru olduqda.

If = Şərt dərhal baş verəcək;
When = Vəziyyət mütləq gec-tez baş verəcəkdir.

Struktur:

Biz əgər [if] və ya nə zaman [when] sözləri ilə başlayırıq indiki sadə bənd izləyərək, vergül və başqa bir indiki sadə bəndlə. Biz həm də indiki sade bəbd ilə başlaya bilərik əgər [if] və ya nə zaman [when] izləyərək və başqa indiki sade bəbdlə istifadə etsək (burada vergüldən istifadə etmirik).

Misal üçün:
— “If/when you tell me what to buy, I go to the supermarket.” = Cümlənin birinci hissəsi, ikincisində ifadə olunan nəticəni mümkün edən şərtdir.
— “go to the supermarket if/when you tell me what to buy.” = Cümlənin birinci hissəsi ikincidə ifadə olunan şərtin nəticəsidir.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License