Unit 4.1

Sıfır Şərti

Advertising

Introduction

Şərti cümlə [conditional sentence] ümumiyyətlə iki hissədən ibarətdir: əgər … etsən … olar [if-clause] (və ya şərti maddə) şərti ifadə edən, əsas cümlə [main clause] həmin vəziyyətin nəticəsini ifadə edir.

Şərtin nəticəsi həmişə doğru olduqda sıfır şərti [zero conditional] quruluşdan istifadə edirik.

Form

Sıfır şərti [zero conditional] olaraq cümlənin hər iki hissəsi üçün indiki sadə [present simple] istifadə edirik, bunlar həm əgər … etsən … olar [if-clause] həm də əsas cümlə [main clause] olaraq bilinir. if-clause -da biz əgər [if] və ya nə vaxt [when] istifadə edərkən mənada heç bir dəyişiklik olmur, vəziyyətin nəticəsi həmişə eynidır.

əgər … etsən … olar [if-clause] və əsas cümlə [main clause] quruluşunda biz indiki sadə [present simple] istifadə edirik.

Cümlələrin sırası mənanı dəyişdirmir, buna görə də bu ifadələri qurmağın iki yolu var:

If-clause (condition) (,) Main Clause (consequence)
If/When + Present Simple , Present Simple

və ya

Main Clause (consequence) If-Clause (condition)
Present Simple If/When + Present Simple

DİQQƏT: əgər cümlə əgər … etsən … olar [if-clause] ilə başlayarsa, əsas cümlədən əvvəl (,) istifadə edirik.

Example

Əgər

  • If water reaches 100 degrees, it always boils.
  • Water always boils if it reaches 100 degrees.

Nə vaxt

  • When people don’t drink water for a long time, they die.
  • People die when they don’t drink water for a long time.

Use

Sıfır şərti [zero conditional] istifadə edirik hər zaman baş verən faktları və şeyləri ifadə etmək üçün, hansıki elmi faktlar kimi. Vəziyyətin nəticəsi şübhəsizdir

  1. Əgər [If] şərtin dərhal baş verəcəyini demək istədiyimiz zaman istifadə olunur;
  2. Nə vaxt [when] Vəziyyətin mütləq gec-tez baş verəcəyini demək istədiyimiz zaman istifadə olunur.

Summary

Şərti cümlə iki hissədən ibarətdir: əgər … etsən … olar [if-clause] (şərt) və əsas cümlə [main clause] (şərtin nəticəsi).

Sıfır şərti [zero conditional] elmi həqiqətlər kimi hər zaman baş verən hadisələri və şeyləri ifadə etmək üçün istifadə olunur və nə zaman ki şərtin nəticəsi həmişə doğru olduqda.

If = Şərt dərhal baş verəcək;
When = Vəziyyət mütləq gec-tez baş verəcəkdir.

Struktur:

Biz əgər [if] və ya nə zaman [when] sözləri ilə başlayırıq indiki sadə bənd izləyərək, vergül və başqa bir indiki sadə bəndlə. Biz həm də indiki sade bəbd ilə başlaya bilərik əgər [if] və ya nə zaman [when] izləyərək və başqa indiki sade bəbdlə istifadə etsək (burada vergüldən istifadə etmirik).

Misal üçün:
— “If/when you tell me what to buy, I go to the supermarket.” = Cümlənin birinci hissəsi, ikincisində ifadə olunan nəticəni mümkün edən şərtdir.
— “go to the supermarket if/when you tell me what to buy.” = Cümlənin birinci hissəsi ikincidə ifadə olunan şərtin nəticəsidir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License