Unit 4.2

Müvəqqəti Tabe Cümlələri

Advertising

Introduction

Müvəqqəti cümlələr [temporal clauses] bağlayıcılarla bağlanan müstəqil və asılı cümlələrdən ibarət olan zərf cümlələrinin bir hissəsidir. Müvəqqəti cümlələrin bağlayıcıları müəyyən bir zaman nöqtəsinə istinad edirlər.

Form

Müvəqqəti cümlələr [temporal clauses] sözlər sırasına görə fərqlənən, məna baxımından fərqli olmayan iki növ quruluş vasitəsilə ifadə edilə bilər:

 • Connector + clause + , + clause
 • Clause + connector + clause

Müvəqqəti cümlələr [temporal clauses] sözlər sırasına görə fərqlənən, məna baxımından fərqli olmayan iki növ quruluş vasitəsilə ifadə edilə bilər:

Example

Sonra

 • After you fainted, the ambulance came.
 • The ambulance came after you fainted.
 • After we saw her, we realised she had short hair.
 • We realised she had short hair after we saw her. 

Əvvəl

 • Before I go to work, I straighten my hair.
 • I straighten my hair before I go to work.
 • Before it starts raining, we should leave.
 • We should leave before it starts raining.

Nə vaxt

 • When she had a disease, she felt bad.
 • She felt bad when she had a disease.
 • When they were sleeping, the light was on.
 • The light was on when they were sleeping.

Ərzində

 • While you were reading, they had some coffee.
 • They had some coffee while you were reading.
 • While he is doing the exercise, he feels good.
 • He feels good while he is doing the exercise.

Use

Daha mürəkkəb cümlələr yaratmaq və hadisəni konkret an və ya dövrdə tapmaq üçün müvəqqəti cümlələrdən [temporal clauses] istifadə edirik.

Müvəqqəti bəndlər aşağıdakı bağlayıcılar [connectors] sayəsində mənalı olur:

 • Sonra [after] (sonrakı hadisə);
 • Əvvəl [before] (əvvəlki hadisə);
 • Nə vaxt [when] (müəyyən bir anda);
 • Ərzində [while] (başqa bir hadisə ilə eyni zamanda);

Summary

Müvəqqəti cümlələr [temporal clauses] daha mürəkkəb cümlələr yaratmaq və hadisəni konkret an və ya dövrdə tapmaq üçün istifadə olunur. Bunlar ümumiyyətlə iki hissədən ibarətdir: bağlayıcı ilə bağlanan müstəqil və asılı cümlələr.

Bağlayıcılar [connectors] bunlardır: əvvəl [before], sonra [after], nə vaxt [when] və ərzində [while].

Struktur:

Bağlayıcıdan sonra cümlələr, vergül və başqa bir bənd ilə başlayırıq. Bağlayıcı və bənddən sonra bir cümlə ilə başlaya bilərik (burada vergül istifadə etmirik).

Misal üçün:
— “Before you cook dinner, I’ll have a shower.” / “I’ll have a shower before you cook dinner.” = Duş [shower] baş tutacaq ilk hadisədir, axşam yeməyi [dinner] isə ikinci hadisədir.
— “After you cook dinner, I’ll have a shower.” / “I’ll have a shower after you cook dinner.” = Axşam yeməyi [dinner] baş tutacaq ilk hadisədir, duş [shower] isə ikinci hadisədir.
— “When the dinner is ready, I’ll have a shower.” / “I’ll have a shower when the dinner is ready.” = Duş [shower], müəyyən bir anda baş verən ikinci hadisədir.
— “While you cook dinner, I’ll have a shower.” / “I’ll have a shower while you cook dinner.” = İki hadisə eyni vaxtda baş verir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License