Unit 4.2

Temporal Subordinate Clauses

Complex Clauses

Temporal Clause genellikle iki kısımdan oluşur: bağımsız yargı ve bağımlı yargı. Bu iki yargıyı bağlayan bağlayıcılar da, Before, After, When, While şeklinde sıralanır. Bu bağlayıcılar belirli bir zaman dilimine işaret eder.

The Temporal Clause sıraları farklı fakat anlamları aynı iki farklı yapıdan oluşabilir:

 • Connector + clause + , + clause
 • Clause + connector + clause

connectors: before, after, when and while.

 • Before
  • Before I go to work, I drink coffee.
   I drink a coffee before I go to work.
  • Before it starts raining, we should leave.
   We should leave before it starts raining.
 • After
  • After you fainted, the ambulance came.
   The ambulance came after you fainted.
  • After we got to know her, we realized she was selfish.
   We realized she was selfish after we got to know her.
 • When
  • When she had a disease, she felt bad.
   She felt bad when she had a disease.
  • When they were sleeping, the light was on.
   The light was on when they were sleeping.
 • While
  • While you were reading, they had some coffee.
   They had some coffee while you were reading.
  • While he is doing the exercise, he feels good.
   He feels good while he is doing the exercise.

Temporal Clauses kalıbını daha karmaşık cümlelerde olayın kesin zamanını belirtmek istediğimizde kullanıyoruz. Aşağıdaki bağlayıcılar sayesinde temporal clause cümleleri anlam kazanmaktadır.

 • Before (Daha önce yaşanan bir olay);
 • After (Yaşanacak bir olay);
 • When (Belirli bir an için);
 • While (İki eylem aynı anda gerçekleştiğinde).

Temporal Clauses kalıbını daha karmaşık cümlelerde olayın kesin zamanını belirtmek istediğimizde kullanıyoruz. Temporal Clause genellikle iki kısımdan oluşur: Bağımsız yargı ve bağımlı yargı. Bu iki kısım da birbirine bağlayıcılar yardımıyla bağlanır.

Bu bağlayıcılar: Before, after, when ve while kelimeleridir.

Örneğin:
“I’ll have a shower before dinner.” = “The shower” eylemi dinner’dan önce gelmiştir.
“I’ll have a shower after dinner.”=  “The dinner” eylemi The shower eyleminden önce gelmiştir.
“I’ll have a shower when water gets warmer.” = Koşul ilişkisi olan bir durum gösterilmiştir.
“I’ll have a shower while you cook for dinner.” = Andaş gerçekleşen iki olay anlatılmıştır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book