Unit 1.2

Present Perfect ve Geçmiş Zaman

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Present Perfect geçmişte olup biten fakat etkileri hala süren olaylar veya eylemler için kullanılır(Present Perfect, A2 konusuna bakınız).

Geçmiş Zaman [past simple] geçmişte olup biten eylemler için kullanılır ( Geçmiş Zaman, A1 bakınız).
Past Simple and Present Perfect yapı ve anlam olarak birbirlerinden farklıdır.

Form

Geçmiş Zaman ve Present Perfect hali hem anlam hem de yapılış bakımından üç farklı yapısı vardır.

Olumlu

 • Present perfect: Subject + have/has + past participle + …
 • Past simple: Subject + Verb (Past tense) + …

Olumsuz

 • Present perfect: Subject + have/has + not + past participle + …
 • Past simple: Subject + did + not + verb + …

Soru

 • Present perfect: Have/Has + subject + past participle + …?
 • Past simple: Did + subject + verb + …?

Example

Present perfect

 • I have lived in Chicago for 10 years, I still live in Chicago.
 • She hasn’t played the piano in 3 years (en son üç yıl önce piyano çaldı).
 • Have they lived together for a year (hala birlikte yaşıyorlar)?

Geçmiş Zaman

 • I lived in Chicago for 10 years, now I live in San Diego.
 • She didn’t play the piano for 3 years, but she started playing again this week.
 • Did they live together for a year (artık birlikte değiller)?

Use

Present Perfect:Tamamlanmamış” zaman ifadeleri ile (bu ay, bugün, bu yıl…) geçmişte olan bitmemiş ve sonuçları hala günümüzde devam eden olayları ve eylemleri ifade etmek için kullanılır.

Geçmiş Zaman: Kısa/uzun süredir bitmiş olan eylemleri ve olayları , tekrar eden olayları ve alışkanlıkları”tamamlanmış ” zaman ifadeleri ile anlatmak için kullanılır (iki hafta önce, geçen sene, 2010’da, dün…).

Summary

Geçmiş Zaman [past simple] ve Present Perfect hali hem anlam hem de yapılış bakımından değişiklik gösterir.

Örnek:
— “I have been to the cinema four times this month.” = Hâlâ devam eden bir zaman dilimi ve tamamlanmamış bir eylemden bahsedildiği için Present Perfect kullanılmıştır (bu ay).

— “I went to the cinema four times last month.” = Eylem geçmişte tamamlanıp bittiği ve bir daha tekrarlanmayacağı için Geçmiş Zaman kullanılmıştır (geçen ay).

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book