Unit 11.2

Question Tags Yapıları

Syntax

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Question Tag genellikle bir bilgi hakkında onay almak için kullanılır. Onay istediğimizde (olumsuz) aynı fikirde olunduğunda (olumlu) kullanılır.

Form

Question tags cümledeki eylemin kendisiyle yapılırlar. (yardımcı fiiller,to be fiil ve modal fiiller)
Aşağıdaki formül ile kullanılır:

 • Positive sentence + , + negative tag [auxiliary + not + subject]?
 • Negative sentence + , + positive tag [auxiliary + subject]?

Example

 • Olumlu cümle + olumsuz tag
  • You called the ambulance, didn’t you?
  • He is the prime minister, isn’t he?
  • They can go to the town hall, can’t they?
 • Olumsuz cümle + olumlu tag
  • You don’t like this political party, do you?
  • He is not going to the army, is he?
  • They couldn’t arrive yesterday, could they?

Use

Question tagscevabını öğrenmek istediğimiz sorular ya da cevabını zaten bildiğimiz  fakat onay almak istediğimiz sorular için kullanılabilir.
Olumsuz Tags, olumlu cümleler
ile birlikte onay almak istediğimiz cümlelerde kullanılır.

Olumlu Tags, olumsuz cümleler ile birlikte fikir birliği belirtilmek istenen durumlarda kullanılır.

Summary

Question Tag genellikle bir bilgi hakkında doğrulama almak için cümlenin sonunda kullanılır.Doğrulama almak istediğimizde (negative tag) aynı fikirde olunduğunda (positive tag) kullanılır.

Aşağıdaki formüller ile kullanılırlar:

 • Positive sentence + , + negative tag [auxiliary + not + subject] ?
 • Negative sentence + , + positive tag [auxiliary + subject] ?

Örnek:
“You love me, don’t you?”= Soruyu soran kişi sevilip sevilmediği hakkında onay istiyor.
““You don’t love me, do you?””= Soruyu soran kişi öznenin kendisine katılıp katılmadığını soruyor.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 tarafından books4languages. Tüm hakları saklıdır.

Share This Book