Unit 11.2

Tvorjenje vprašalnih pristavkov


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Vprašalni pristavek [question tag] je majhno vprašanje na koncu povedi, naloga katerega je preverjanje informacije, spraševanje po potrditvi (negativni pristavek) ali strinjanju (pozitivni pristavek).

Form

Vprašalne pristavke tvorimo iz glagola, ki je v povedi že uporabljen (pomožni glagoli, glagol to be in modalni glagoli).

Strukture so:

  • Positive sentence + , + negative tag [auxiliary + not + subject]?
  • Negative sentence + , + positive tag [auxiliary + subject]?

Example

Pozitivna poved + negativni pristavek

  • You called the ambulance, didn’t you?
  • He is the prime minister, isn’t he?
  • They can go to the town hall, can’t they?

Negativna poved + pozitivni pristavek

  • You don’t like this political party, do you?
  • He is not going to the army, is he?
  • They couldn’t arrive yesterday, could they?

Use

Vprašalne pristavke lahko uporabljamo kot vprašanja, ko želimo preprosto odgovor, ali pa ko želimo strinjanje, ker odgovor že poznamo.

Pozitivne povedi imajo negativne pristavke, ko iščejo potrditev. 
Negativne povedi imajo pozitivne pristavke, ko iščejo strinjanje. 

Summary

Vprašalni pristavki [question tags] so kratka vprašanja na koncu povedi, ki jih uporabljamo za preverjanje informacij, spraševanje po potrditvi (negativni pristavek) ali strinjanju (pozitivni pristavek).

Njihove strukture so:

  • Positive sentence + , + negative tag [auxiliary + not + subject] ?
  • Negative sentence + , + positive tag [auxiliary + subject] ?

Na primer:
— “You love me, don’t you?” = Govorec sprašuje po potrditvi.
— “You don’t love me, do you?” = Govorec sprašuje po strinjanju.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License