Unit 11.2


Tvorjenje vprašalnih pristavkov

Syntax

Vprašalni pristavek [question tag] je majhno vprašanje na koncu povedi, naloga katerega je preverjanje informacije, spraševanje po potrditvi (negativni pristavek) ali strinjanju (pozitivni pristavek).

Vprašalne pristavke tvorimo iz glagola, ki je v povedi že uporabljen (pomožni glagoli, glagol to be in modalni glagoli).

Strukture so:

 • Positive sentence + , + negative tag [auxiliary + not + subject]?
 • Negative sentence + , + positive tag [auxiliary + subject]?
 • Pozitivna poved + negativni pristavek
  • You called the ambulance, didn’t you?
  • He is the prime minister, isn’t he?
  • They can go to the town hall, can’t they?
 • Negativna poved + pozitivni pristavek
  • You don’t like this political party, do you?
  • He is not going to the army, is he?
  • They couldn’t arrive yesterday, could they?

Vprašalne pristavke lahko uporabljamo kot vprašanja, ko želimo preprosto odgovor, ali pa ko želimo strinjanje, ker odgovor že poznamo.

Pozitivne povedi imajo negativne pristavke, ko iščejo potrditev. 
Negativne povedi imajo pozitivne pristavke, ko iščejo strinjanje. 

Vprašalni pristavki [question tags] so kratka vprašanja na koncu povedi, ki jih uporabljamo za preverjanje informacij, spraševanje po potrditvi (negativni pristavek) ali strinjanju (pozitivni pristavek).

Njihove strukture so:

 • Positive sentence + , + negative tag [auxiliary + not + subject] ?
 • Negative sentence + , + positive tag [auxiliary + subject] ?

Na primer:
— “You love me, don’t you?” = Govorec sprašuje po potrditvi.
— “You don’t love me, do you?” = Govorec sprašuje po strinjanju.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

License

English Grammar A2 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book