Unit 7.1

Have to: modalni glagoli obveze

Modal Verbs

Modalni glagol [modal verb] je tip pomožnega glagola, ki sam po sebi nima pomena, ampak modificira glavni glagol, spreminja njegov pomen in dodaja podrobnosti o dejanjih.

Have to je tip pomožnega glagola, ki ga uporabljamo za izražanje gotovosti, potrebe ali močne obveze, ki prihaja od zunaj, od zunanjih faktorjev.

Have to lahko izražamo na tri načine:

Affirmative

Njegova struktura v trdilni obliki je:
Subject + have/has to + verb + …

 • Have/has: v trdilni obliki se tretja oseba ednine spremeni iz have v has.
Subject have/has to Verb
I/You have to work
He/She/It has to work
We/You/They have to work

Negative

Struktura v nikalni obliki je:
Subject + do/does + not + have to + verb + …

 • Do/does: v nikalni obliki se tretja oseba ednine spremeni iz do v does;
 • Kratke oblike nikalnih oblik so enake kot kratke oblike present simpla: I don’t – you don’t – he doesn’t…
Subject do/does + not have to Verb
I/You do not have to work
He/She/It does not have to work
We/You/They do not have to work

Interrogative

Struktura v vprašalni obliki je:
Do/Does + subject + have to + verb + …?

 • Do/does: v vprašalni obliki se tretja oseba ednine spremeni iz dodoes.
Do/Does Subject have to Verb Question
Mark
Do I/you have to work ?
Does he/she/it have to work ?
Do we/you/they have to work ?
 1. Gotovost/zelo pričakovano
  • This has to be her flat! She said it’s floor 2, flat 13.
  • This house doesn’t have to be in a good state.
  • Do they have to be rich? They live in a luxury flat in the city center.
 2. Močna obveza
  • The owner said I have to move to another house.
  • She doesn’t have to clean the kid’s clothes everyday.
  • Do we have to clean the mess we made in the kitchen?
 3. Potreba
  • I have to buy a new fridge, the one I have is broken.
  • Alissa doesn’t have to search for a student flat.
  • Do they have to paint the walls?
 4. Brez obveze (nikalna oblika)
  • We don´t have to ride a horse.
  • He doesn’t have to clean his room.
  • They don´t have to return from the island?

Have to uporabljamo za izražanje obveze, ki je rezultat zunanjih faktorjev. Uporabljamo jo, da pokažemo:

 1. Da je nekaj zelo pričakovano ali gotovo (trdilna, nikalna, vprašalna oblika);
 2. Močna obveza (trdilna, vprašalna oblika);
 3. Potreba (trdilna, nikalna, vprašalna oblika);
 4. Ni potrebe ali obveze nekaj narediti (nikalna oblika).

Modalni glagol [modal verb] have to izraža gotovost, strogo obvezo, potrebo ali neobvezo, ki prihaja od zunaj, od zunanjih dejavnikov.

Strukture so:

 • Trdilna: Subject + have/has to + verb + …
 • Nikalna: Subject + do/does + not + have to + verb + …
 • Vprašalna: Do/Does + subject + have to + verb + …?

Na primer
— Trdilna: “I have to go to school every day.” = Osebek mora vsak dan v šolo.
— Nikalna: “She doesn’t have to go to school every day.” = Osebku ni treba vsak dan v šolo.
— Vprašalna: “Does she have to go to school every day?” = Sprašujemo, ali je osebku treba vsak dan v šolo.

NOTE: Don’t have to (nikalna oblika have to) ponavadi izraža, da nečesa ni potrebno narediti.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

License

English Grammar A2 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book