Unit 7.1

Have to: modalni glagoli obveze


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Modalni glagol [modal verb] je tip pomožnega glagola, ki sam po sebi nima pomena, ampak modificira glavni glagol, spreminja njegov pomen in dodaja podrobnosti o dejanjih.

Have to je tip pomožnega glagola, ki ga uporabljamo za izražanje gotovosti, potrebe ali močne obveze, ki prihaja od zunaj, od zunanjih faktorjev.

Form

Have to lahko izražamo na tri načine:

Affirmative

Njegova struktura v trdilni obliki je:
Subject + have/has to + verb + …

 • Have/has: v trdilni obliki se tretja oseba ednine spremeni iz have v has.
Subject have/has to Verb
I/You have to work
He/She/It has to work
We/You/They have to work

Negative

Struktura v nikalni obliki je:
Subject + do/does + not + have to + verb + …

 • Do/does: v nikalni obliki se tretja oseba ednine spremeni iz do v does;
 • Kratke oblike nikalnih oblik so enake kot kratke oblike present simpla: I don’t – you don’t – he doesn’t…
Subject do/does + not have to Verb
I/You do not have to work
He/She/It does not have to work
We/You/They do not have to work

Interrogative

Struktura v vprašalni obliki je:
Do/Does + subject + have to + verb + …?

 • Do/does: v vprašalni obliki se tretja oseba ednine spremeni iz dodoes.
Do/Does Subject have to Verb Question
Mark
Do I/you have to work ?
Does he/she/it have to work ?
Do we/you/they have to work ?

Example

 1. Gotovost/zelo pričakovano
  • This has to be her flat! She said it’s floor 2, flat 13.
  • This house doesn’t have to be in a good state.
  • Do they have to be rich? They live in a luxury flat in the city center.
 2. Močna obveza
  • The owner said I have to move to another house.
  • She doesn’t have to clean the kid’s clothes everyday.
  • Do we have to clean the mess we made in the kitchen?
 3. Potreba
  • I have to buy a new fridge, the one I have is broken.
  • Alissa doesn’t have to search for a student flat.
  • Do they have to paint the walls?
 4. Brez obveze (nikalna oblika)
  • We don´t have to ride a horse.
  • He doesn’t have to clean his room.
  • They don´t have to return from the island?

Use

Have to uporabljamo za izražanje obveze, ki je rezultat zunanjih faktorjev. Uporabljamo jo, da pokažemo:

 1. Da je nekaj zelo pričakovano ali gotovo (trdilna, nikalna, vprašalna oblika);
 2. Močna obveza (trdilna, vprašalna oblika);
 3. Potreba (trdilna, nikalna, vprašalna oblika);
 4. Ni potrebe ali obveze nekaj narediti (nikalna oblika).

Summary

Modalni glagol [modal verb] have to izraža gotovost, strogo obvezo, potrebo ali neobvezo, ki prihaja od zunaj, od zunanjih dejavnikov.

Strukture so:

 • Trdilna: Subject + have/has to + verb + …
 • Nikalna: Subject + do/does + not + have to + verb + …
 • Vprašalna: Do/Does + subject + have to + verb + …?

Na primer
— Trdilna: “I have to go to school every day.” = Osebek mora vsak dan v šolo.
— Nikalna: “She doesn’t have to go to school every day.” = Osebku ni treba vsak dan v šolo.
— Vprašalna: “Does she have to go to school every day?” = Sprašujemo, ali je osebku treba vsak dan v šolo.

NOTE: Don’t have to (nikalna oblika have to) ponavadi izraža, da nečesa ni potrebno narediti.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License