Unit 2.1


Future simple v vprašalni obliki

Verbs

Prihodnjik je čas, ki ga uporabljamo za opisovanje prihodnjih dogodkov. Enostavni prihodnjik [future simple] uporabljamo za opisovanje napovedi, prepričanj in namenov, ki se vežejo na prihodnost.

Ko je v vprašalni obliki, ga uporabljamo za postavljanje vprašanj.

Future simple ima v vprašalni obliki strukturo:
Will + subject + verb + …?

WillSubjectVerbQuestion
Mark
WillI/you/he/she/itwork?
Willwe/you/theywork?
 1. Vprašanja z da/ne
  • Will you be late?
  • Will she dance with me?
  • Will they buy this?
 2. Wh-vprašanja
  • What will you wear tonight?
  • Where will he sit?
  • When will we finish our exercises?

Future simple se v vprašalni obliki uporablja za spraševanje po informacijah v zvezi s prihodnostjo:

 1. Postavljanje da/ne vprašanj glede namenov ljudi;
 2. Postavljanje wh-vprašanj glede namenov ljudi.

Enostavni prihodnjik [future simple] v vprašalni obliki uporabljamo za postavljanje vprašanj o napovedih, prepričanjih in namenih glede prihodnosti, in ko smo prepričani, da se bodo ti dogodki zgodili.

Struktura je:
Will + subject + verb + …?

Na primer:
— “Will you go to the supermarket today?” = V tem primeru uporabimo future simple za postavljanje vprašanj o prihodnjih namerah nekoga.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

License

English Grammar A2 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book