Unit 2.1

Future simple v vprašalni obliki

Introduction

Prihodnjik je čas, ki ga uporabljamo za opisovanje prihodnjih dogodkov. Enostavni prihodnjik [future simple] uporabljamo za opisovanje napovedi, prepričanj in namenov, ki se vežejo na prihodnost.

Ko je v vprašalni obliki, ga uporabljamo za postavljanje vprašanj.

Form

Future simple ima v vprašalni obliki strukturo:
Will + subject + verb + …?

Will Subject Verb Question
Mark
Will I/you/he/she/it work ?
Will we/you/they work ?

Example

 1. Vprašanja z da/ne
  • Will you be late?
  • Will she dance with me?
  • Will they buy this?
 2. Wh-vprašanja
  • What will you wear tonight?
  • Where will he sit?
  • When will we finish our exercises?

Use

Future simple se v vprašalni obliki uporablja za spraševanje po informacijah v zvezi s prihodnostjo:

 1. Postavljanje da/ne vprašanj glede namenov ljudi;
 2. Postavljanje wh-vprašanj glede namenov ljudi.

Summary

Enostavni prihodnjik [future simple] v vprašalni obliki uporabljamo za postavljanje vprašanj o napovedih, prepričanjih in namenih glede prihodnosti, in ko smo prepričani, da se bodo ti dogodki zgodili.

Struktura je:
Will + subject + verb + …?

Na primer:
— “Will you work on important projects next month?” = V tem primeru uporabimo future simple za postavljanje vprašanj o prihodnjih namerah nekoga.
♦ “Do you work on important projects?” = present simple interrogative, to work (work).

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License