Unit 2.1

Paprastojo Būsimojo Laiko (Future Simple) Klausiamoji Forma

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Naudojame paprastąjį būsimąjį laiką (Future Simple), kai kalbame apie ateities įvykius. Šį laiką naudojame nurodydami ateities prognozes, spėjimus ir ketinimus.

Paprastojo būsimojo laiko (Future Simple) klausiamosios formos [interrogative form] veiksmažodis naudojamas klausimams užduoti.

Form

Paprastojo būsimojo laiko (Future Simple) klausiamoji forma sudaroma laikantis šios struktūros:
Will + subject + verb + …?

Will Subject Verb Question
Mark
Will I/you/he/she/it work ?
Will we/you/they work ?

Example

Uždari klausimai

  • Will you bring your student card?
  • Will she wear her dress?
  • Will they leave a tip?

Wh- klausimai

  • What will you wear tonight?
  • Where will the poor sit?
  • When will we finish these cheques?

Use

Klausiamoji paprastojo būsimojo laiko (Future Simple) forma yra naudojama pasiteirauti informacijos apie ateities planus, ketinimus ar lūkesčius:

  • Užduodant uždarus, dar vadinamus taip ar ne, klausimus;
  • Užduodant wh- klausimus.

Summary

Paprastojo būsimojo laiko (Future Simple) klausiamąją formą [interrogative form] naudojame užduoti klausimus apie ateities prognozes, spėjimus ir ketinimus.

Kai naudojame paprastojo būsimojo laiko (Future Simple) klausiamąją formą, sakinį pradedame žodžiu will, kurį seka veiksnys ir atitinkama pagrindinė veiksmažodžio forma (sakinys baigiamas klaustuko ženklu).

Pavyzdžiui:
— „Will you work on important projects next month?“ = Naudojame klausiamąją paprastojo būsimojo laiko (Future Simple) formą, todėl sakinį pradedame žodžiu will, kurį seka pagrindinė veiksmažodžio to go forma (go).
♦ “Do you work on important projects?” = Paprastojo esamojo laiko (Present Simple) klausiamosios formos sakinys, todėl jį pradedame žodžiu do, kurį seka pagrindinė veiksmažodžio to work forma (work).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book