Unit 2.1

Būsimojo Laiko Klausiamoji Forma

Tenses

Vartojame būsimąjį [future] laiką kalbėdami apie būsimus įvykius. Vartojame paprastą būsimąjį laiką [future simple] kalbėdami apie spėjimus, prognozes, įsitikinimus bei ketinimus, susijusius su ateitimi.

Klausiamojoje formoje, vartojamas užduoti klausimus.

Būsimasis laikas, klausiamojoje formoje, laikosi šios struktūros:
Will + subject + verb + …?

WillSubjectVerbQuestion
Mark
WillI/you/he/she/itwork?
Willwe/you/theywork?
 1. Taip/ne klausimai
  • Will you be late?
  • Will she dance with me?
  • Will they buy this?
 2. Wh- klausimai
  • What will you wear tonight?
  • Where will he sit?
  • When will we finish our exercises?

Būsimasis laikas, klausiamojoje formoje, vartojamas pasiteirauti informacijos apie ateitį:

 1. Norint sužinoti žmonių ketinimus bei užduodant taip/ne klausimus;
 2. Norint sužinoti žmonių ketinimus bei užduodant wh-klausimus.

Vartojame būsimąjį laiką [future simple], klausiamojoje formoje, klausdami apie spėjimus, prognozes, įsitikinimus ir ateities ketinimus, ir kai esame tikri, kad šie įvykiai įvyks.

Struktūra:
Will + subject + verb + …?

Pavyzdžiui:
— “Will you go to the supermarket today?” = Šiuo atveju vartojame būsimąjį laiką, nes norime išsiaiškinti kažkieno ateities ketinimus.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book