Unit 10.2

Prielinksniniai Veiksmažodžiai


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Prielinksniniai veiksmažodžiai [prepositional verbs] yra prielinksnių bei veiksmažodžių junginys sakinyje.

Prielinksninis veiksmažodis [prepositional verb] yra bet koks veiksmažodis, po kurio eina prielinksnis.

Form

Prielinksniniai veiksmažodžiai susideda iš veiksmažodžio ir prielinksnio. Jie visuomet turi objektą, einantį iškart po prielinksnio, kuris funkcionuoja kaip sąsaja tarp veiksmažodžio ir objekto.

Prielinksniniai veiksmažodžiai sakinyje laikosi šios struktūros:
… + verb + preposition + object + …

Pagrindiniai prielinksniai, einantys po veiksmažodžio: about, at, for, from, in, of, on, with

Prielinksninių veiksmažodžių pavyzdžiai: agree withbeg forbelieve inlaugh atlisten tolook atremind ofwait forworry about

Example

  • She is knocking at the door of the post office.
  • They aren´t laughing at me.
  • I have to send him a fax. Could you remind me of that later?

Use

Prielinksninis veiksmažodis kartu su prielinksniu turi vieną bendrą reikšmę.

Summary

Prielinksninis veiksmažodis [prepositional verb] yra bet koks veiksmažodis, po kurio eina prielinksnis.

Pagrindiniai prielinksniai, einantys po veiksmažodžio: about, at, for, from, in, of, on, with

Prielinksninių veiksmažodžių pavyzdžiai: agree withbeg forbelieve inlaugh atlisten tolook atremind ofwait forworry about

Pavyzdžiui:
— “He waits for their answer every day.” / He waits their answer every day.“ / Hewaits their answer for every day.“

PASTABA: Kai kurie prieveiksmiai taip pat gali būti naudojami kaip prielinksniai. Šios ypatybės paaiškinimą galime rasti žodynuose.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama sakiniuose.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License