Unit 10.2

Dažniausiai pasitaikančios Būdvardžių ir Prielinksnių struktūros


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Prielinksniai [prepositions] yra trumpi žodžiai, jungiantys kalbos dalis sakinyje. Jie yra neišvengiami sakinyje, kadangi suteikia papildomos informacijos.

Būdvardžiai [adjectives] yra determinantai, kurie modifikuoja ar apibūdina žmogų bei daiktą. Sakinyje turi dvi skirtingas pozicijas. Tam tikri būdvardžiai vartojami tik su tam tikrais prielinksniais.

Form

Dažniausiai naudojami prielinksniai, kurie eina kartu su tam tikrais būdvardžiais yra: at, for, of, to ir in.

Būdvardžių pavyzdžiai, kurie sakinyje eina priešais šiuos prielinksnius:

 • Angry, bad, brilliant, good, lucky, present, slow, terrible… + at + …
 • Famous, grateful, known, prepared, responsible, sorry… + for + …
 • Dressedinterestedinvolvedskilled… + in + …
 • Afraid, ashamed, aware, bad, difficult, full, jealous, made, proud, scared, tired… + of + …
 • Addicted, connected, engaged, friendly, grateful, limited, married, polite… + to + …

Example

At

 • The audience is angry at the musician.
 • She is good at drawing.
 • All students should be present at the theatre play, it’s compulsory.

For

 • I am very sorry for your loss.
 • Smoking is extremely bad for you.
 • The novel was too difficult for his class.

In

 • I’m interested in modern art.
 • She is involved in promoting modern music.
 • They both are skilled in chemistry and mathematics.

Of

 • The director is very proud of his movie.
 • Jason was ashamed of his behavior.
 • She is full of energy.

To

 • I think I’m a bit addicted to music.
 • He doesn’t feel connected to his country at all.
 • My sister is married to an English photographer.

Use

Kai kurie prielinksniai eina kartu su tam tikrais būdvardžiais tam, jog kažką išreikštų, tačiau nėra jokių gramatinių taisyklių, kaip juos reikia suderinti sakinyje.

Summary

Prielinksniai [prepositions] yra svarbūs sakinyje, kadangi jam suteikia papildomos informacijos. Su tam tikrais prielinksniais naudojame tam tikrus būdvardžius. Nėra jokios konkrečios taisyklės, tad juos turime išmokti atmintinai.

Pagrindiniai yra šie:

 • Angrybadbrilliantgoodluckypresentslowterrible… + at+ …
 • Famousknownpreparedresponsiblesorry… + for + …
 • Dressedinterestedinvolvedskilled… + in + …
 • Baddifficultfulljealousmadescaredtired… + of + …
 • Addicted, connected, friendlylimitedpolite… + to + …

Pavyzdžiui:
— “She is good at being a good friend.” = Visuomet naudosime būdvardį good (gera(-s) ) su prielinksniu at.
— “I am responsible for the adverts.” = Visuomet nudosime būdvardį responsible (atsakinga(-s) ) su prielinksniu for.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License