Unit 8.2

So that vs So … that

Syntax


Introduction

So that ir so…that yra dvi skirtingos, tačiau panašios konstrukcijos, kurios išreiškia skirtingus dalykus.

So that pabrėžia veiksmo ar tikslo pasekmes. So…that parodo kraštutinumus, leidžiančius pasiekti tam tikrų rezultatų.

Form

So that (kaip prieveiksmio rezultato sąlyga) ir so…that (kaip laipsnio preveiksmis) yra dvi skirtingos struktūros, tačiau mes galime praleisti that abiem atvejais.

So that struktūra:
Clause 1 + so that + clause 2

So… that struktūra:
Clause 1 + so + adjective/adverb + that + clause 2

Example

 • So that
  • I am going to special classes so that I will become a good IT guy.
  • He is saving money so that he can buy a new laptop.
  • I asked my mom to watch the kids so that we can go to the cinema.
 • So…that
  • Those PCs had so many viruses that they couldn’t use them.
  • My grandfather is so short that I have to reach the top shelves for him.
  • The car was going so fast that I thought we were going to die.

Use

Paprastai vartojame so that (prieveiksmio rezultato sąlygą) kaip sąsają tarp dviejų sakinių, kuriame antrasis sakinys išreiškia pirmojo sakinio rezultatą ar tikslą.

Vartojame so…that (laipsnio prieveiksmį) sudaryti palyginimą tarp dviejų dalykų. Jis vartojamas pabrėžti veiksmą, rodantį kraštutinumus, kurie priveda prie tam tikrų rezultatų.

Summary

Vartojame prieveiksmio rezultato sąlygą so that pabrėžti veiksmo ar tikslo pasekmes.
Clause 1 + so that + clause 2

Vartojame so…that norėdami sudaryti palyginimą tarp dviejų dalykų:
Clause 1 + so + adjective/adverb + that + clause 2

Pavyzdžiui:
— “I will save some money so that I can go to holiday.” = Vartojame so that norėdami išreikšti pinigų taupymo pasekmę.
— “I am so rich that I don’t have to save money to go to holiday.” = Vartojame so…that palyginti sąlygą ir rezultatą.

NOTE: Kalbėdami galime praleisti that abiejuose struktūrose.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book