Unit 8.2

So that VS So…that


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

So that ir so…that yra dvi skirtingos, tačiau kartu ir panašios struktūros, kurios naudojamos skirtingai.

So that pažymi veiksmo ar tikslo pasekmes. So…that parodo kraštutinumus, vedančius prie tam tikrų rezultatų.

Form

So that (kaip prieveiksminis rezultato sakinys) ir so…that (kaip prieveiksmio laipsnis) yra dvi skirtingos struktūros, tačiau jose mes visuomet galime praleisti that.

So that struktūra:
Clause 1 +  so that +  clause 2

So… that struktūra:
Clause 1 + so adjective/adverb + that + clause 2

Example

So that

  • I am going to special classes so that I will become a good IT guy.
  • He is saving money so that he can buy a new laptop.
  • I asked my mom to watch the kids so that we can go to the cinema.

So…that

  • Those PCs had so many viruses that they couldn’t use them.
  • My grandfather is so short that I have to reach the top shelves for him.
  • The car was going so fast that I thought we were going to die.

Use

Dažniausiai so that (prieveiksminį rezultato sakinį) naudojame kaip sąsają tarp dviejų sakinio dalių, kuomet antroji sakinio dalis išreiškia pirmojo sakinio dalies rezultatą ar tikslą.

Dažniausiai so…that (prieveiksmio laipsnį) naudojame sudarydami palyginimą tarp dviejų dalykų. Ši struktūra parodo kraštutinumus, vedančius prie tam tikrų rezultatų.

Summary

So that (prieveiksminį rezultato sakinį) naudojame nurodyti tam tikro įvykio pasekmes ar tikslus. Sakinyje eina tarp dviejų pagrindinių dalių.

So…that (prieveiksmio laipsnį) naudojame sudarydami palyginimą tarp dviejų dalykų. Sakinį pradedame so, po kurio eina būdvardis arba prieveiksmis, o šiuos seka that ir antroji sakinio dalis.

Pavyzdžiui:
— “I will save some money so that I can go to holiday.” = Naudojame so that norėdami išreikšti, kokia yra pinigų taupymo pasekmė.
— “I am so rich that I don’t have to save money to go to holiday.” = Naudojame so…that palyginti sąlygą ir rezultatą.

PASTABA: Kalbėdami galime praleisti žodį that šiose abejose struktūrose.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License