Unit 1.2

Laiko prieveiksmiai naudojami Esamajame Atliktiniame Laike (Present Perfect)

Introduction

Prieveiksmiai [adverbs] yra žodžiai, kurie funkcionuoja kaip sakinių ar sakinio dalių modifikatoriai. Jie gali suteikti mums išsamesnės informacijos.

Laiko prieveiksmiai [time adverbs] dažniausiai naudojami esamajame atliktiniame laike (Present Perfect) ir veikia kaip sakinių modifikatoriai.

Form

Pagrindiniai laiko prieveiksmiai, kurie yra naudojami esamajame atliktiniame laike (Present Perfect): alreadyjuststill ir yet.

Jų vartojimo sakinyje vieta:

 • AlreadySubject + have/has + already + past participle + …
 • JustSubject + have/has + just + past participle + …
 • StillSubject + have/has + still + past participle + …
 • Yet: Subject + have/has + past participle + … + yet

PASTABA: Šie laiko prieveiksmiai gali turėti skirtingas pozicijas sakiniuose, kuomet nėra naudojami kartu su atliktiniais (perfect) laikais.

Example

Teigiami sakiniai

 • She has just finished training.
 • He has already celebrated Christmas.
 • Have they still forgotten that it is my birthday?

Neigiami sakiniai

 • still haven’t made any plans for Easter.
 • He hasn’t yet spent half an hour running.
 • Haven’t they already sent Christmas cards?

Use

Laiko prieveiksmiai išreiškia veiksmo laiką, trukmę ir dažnumą. Kai naudojame esamąjį atliktinį laiką (Present Perfect), šie prieveiksmiai veikia kaip sakinių modifikatoriai.

Pagrindiniai laiko prieveiksmiai yra šie:

 • Already (jau): kai pranešame, kad kažkas įvyko anksti ar anksčiau nei buvo tikėtas;
 • Just (kaip tik): kai išreiškiame veiksmą, kuris įvyko kaip tik šiuo metu ar ne taip seniai pasibaigė;
 • Still (vis dar): kai išreiškiame veiksmą, kuris tebevyksta, t.y. nėra pasibaigęs, ar trunka ilgiau nei buvo tikėtasi;
 • Yet (dar; jau): kai išreiškiame, jog dabar niekas nevyksta, tačiau netolimoje ateityje įvyks.

Summary

Laiko prieveiksmiai išreiškia veiksmo laiką, trukmę ir dažnumą. Kai naudojame esamąjį atliktinį laiką (Present Perfect), šie prieveiksmiai veikia kaip sakinių modifikatoriai.

Kai naudojame prieveiksmius already, just ir still su esamuoju atliktiniu laiku (Present Perfect), sakinį pradedame veiksniu, kurį seka pagalbinis veiksmažodis, laiko prieveiksmis ir būtojo laiko dalyvis.

Kai naudojame prieveiksmį yet su esamuoju atliktiniu laiku (Present Perfect), sakinį pradedame veiksniu, kurį seka pagalbinis veiksmažodis ir būtojo laiko dalyvis. Laiko prieveiksmis yet atsiduria sakinio pabaigoje.

Pavyzdžiui:
— “have already arrived home.” = Įvykęs veiksmas praeityje, kuris nepasikartos (jau nebe).
— “have just arrived home.” = Veiksmas įvyko netolimoje praeityje (ne taip seniai).
— “still haven’t arrived home.” = Veiksmas tebevyksta ar užtrunka ilgiau nei buvo tikėtasi (iki šio laiko).
— “haven’t arrived home yet.” = Praeityje ar dabartyje veiksmas neįvyko, tačiau jis dar įvyks netolimoje ateityje (iki dabar).

PASTABA: Kai kurie prieveiksmiai yra naudojami tik neigiamuose sakiniuose, t.y. negali būti vartojami teigiamuose sakiniuose (ir atvirkščiai). Be to, nepamirškime, jog laiko prieveiksmiai gali turėti skirtingas pozicijas sakiniuose, kuomet nėra naudojami kartu su atliktiniais (perfect) laikais.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.