Unit 5.1

To be used to Teigiama Forma

Verb Phrase


Introduction

To be used to yra struktūra, vartojama išreikšti įpročius, kurie mums yra pažįstami.

Teigiamoje formoje, veiksmažodis patvirtina, kad subjektas turi įpročių.

Form

To be used to, teigiamoje formoje, laikosi šios struktūros:
Subject + to be + used to + [verb + -ing]/pronoun/noun phrase  + …

  • Teigiamos formos trumpiniai yra tokie patys, kaip ir to be trumpiniai: I’m – you’re – he’s…
SubjectTo Beused toVerb + -ing
Iamused toworking
Youareused toworking
He/She/Itisused toworking
We/You/Theyareused toworking

Example

  • They‘re used to working in a big, modern city.
  • I have had long hair since I was a child so I‘m used to it now.
  • He is used to the noise of the washing machine.

Use

Teigiamoje formoje struktūra to be used to patvirtinta dalykus ar veiksmus, kurie kažkam yra įprasti.

Summary

To be used to, teigiamoje formoje, patvirtina įpročius, kurie mums yra pažįstami.

Struktūra:
Subject + to be + used to + [verb + -ing]/pronoun/noun phrase  + …

Pavyzdžiui:
— “You are used to having breakfast early in the morning.” = Valgyti pusryčius yra subjekto įprotis.

NOTE: Nesumaišykite šios formos su to use to, kuri galima vartoti tik sakiniuose, kuriuose kalbama apie praeitį.

Pavyzdžiui:
— “You are used to having breakfast early in the morning.” = Vartojame to be used to išreikšti veiksmą, kuris subjektui dabar yra įprastas.
♦ “You used to have breakfast early in the morning.“= Vartojame to use to išreikšti veiksmą, kuris vyko praeityje, bet dabar jau nebevyksta.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book