Unit 5.1

To be used to Teigiama Forma

Verb Phrase

To be used to yra struktūra, vartojama išreikšti įpročius, kurie mums yra pažįstami.

Teigiamoje formoje, veiksmažodis patvirtina, kad subjektas turi įpročių.

To be used to, teigiamoje formoje, laikosi šios struktūros:
Subject + to be + used to + [verb + -ing]/pronoun/noun phrase  + …

  • Teigiamos formos trumpiniai yra tokie patys, kaip ir to be trumpiniai: I’m – you’re – he’s…
Subject To Be used to Verb + -ing
I am used to working
You are used to working
He/She/It is used to working
We/You/They are used to working
  • They‘re used to working in a big, modern city.
  • I have had long hair since I was a child so I‘m used to it now.
  • He is used to the noise of the washing machine.

Teigiamoje formoje struktūra to be used to patvirtinta dalykus ar veiksmus, kurie kažkam yra įprasti.

To be used to, teigiamoje formoje, patvirtina įpročius, kurie mums yra pažįstami.

Struktūra:
Subject + to be + used to + [verb + -ing]/pronoun/noun phrase  + …

Pavyzdžiui:
— “You are used to having breakfast early in the morning.” = Valgyti pusryčius yra subjekto įprotis.

NOTE: Nesumaišykite šios formos su to use to, kuri galima vartoti tik sakiniuose, kuriuose kalbama apie praeitį.

Pavyzdžiui:
— “You are used to having breakfast early in the morning.” = Vartojame to be used to išreikšti veiksmą, kuris subjektui dabar yra įprastas.
♦ “You used to have breakfast early in the morning.“= Vartojame to use to išreikšti veiksmą, kuris vyko praeityje, bet dabar jau nebevyksta.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book