Unit 1.2

Present Perfect vs Būtasis Laikas

Tenses

Present perfect vartojamas išreikšti įvykusius veiksmus, kurie įvyko praeityje, tačiau jų pasekmės jaučiamos dabartyje {pasižiūrėkite Present Perfect, A2 Lygyje}.

Būtasis laikas [past simple] vartojamas išreikšti situacijas, kurios įvyko ir baigėsi praeityje {pasižiūrėkite Būtajį Laiką, A1 Lygyje}.

Present perfect ir būtasis laikas skiriasi tiek forma, tiek reikšme.

Present perfect ir būtasis laikas trijose formose turi skirtingas struktūras:

Teigiamos formos:

 • Present perfectSubject + have/has + past participle + …
 • Past simple: Subject + Verb (Past tense) + …

Neigiamos formos:

 • Present perfect: Subject + have/has + not + past participle + …
 • Past simple: Subject + did + not + verb + …

Klausiamosios formos:

 • Present perfect: Have/Has + subject + past participle + …?
 • Past simple: Did + subject + verb + …?
 • Present perfect
  • I have lived in Chicago for 10 years, I still live in Chicago.
  • She hasn’t played the piano in 3 years (the last time was 3 years ago).
  • Have they lived together for a year (they are still together)?
 • Past simple
  • I lived in Chicago for 10 years, now I live in San Diego.
  • She didn’t play the piano for 3 years, but she started playing again this week.
  • Did they live together for a year (they are not together anymore)?

Vartojame present perfect išreikšti trumpus/ilgus neužbaigtus veiksmus ir įvykius, praeities situacijas, turinčias pasekmes dabarčiai, su netiksliu laiko apibrėžimu (this monthtodaythis year…).

Vartojame būtąjį laiką išreikšti trumpus/ilgus užbaigtus veiksmus ir įvykius, pasikartojančius įvykius ir įpročius, kurie įvyko praeityje, ir turi nurodytą tikslų laiką (two weeks agolast yearin 2010yesterday…).

Present perfect ir būtasis laikas [past simple] skiriasi reikšme ir struktūra.

Pavyzdžiui:
— „I have been to the cinema four times this month.“ = Vartojame present perfect kalbėdami apie veiksmą, kuris prasidėjo praeityje, ir vis dar tęsiasi dabartyje (this month).
— „I went to the cinema four times last month.“ = Vartojame būtajį laiką kalbėdami apie veiksmą prasidėjusį ir pasibaigusį praeityje (last month).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book