Unit 10.1

Prieveiksmiai, Išreiškiantys Pastiprinimą, ir Prieveiksmiai, Išreiškiantys Susilpninimą

Adverbs


Introduction

Prieveiksmiai [adverbs] veikia kaip kitų sakinio elementų modifikatoriai. Jie mums gali suteikti platesnės informacijos.

Laipsniuojami prieveiksmiai [adverbs of degree] vartojami suteikti informaciją apie veiksmo ar būdvardžio intensyvumą {pasižiūrėkite Prieveiksmių Laipsnius, A1 Lygyje}.

Prieveiksmiai, išreiškiantys pastiprinimą [intensifiers], ir prieveiksmiai, išreiškiantys susilpninimą [mitigators], yra dalis laipsniuojamų prieveiksmių.

Form

Prieveiksmiai, išreiškiantys pastiprinimą

Dažniausiai vartojami: highlyabsolutelysoutterlyincrediblyparticularly

Prieveiksmiai, išreiškiantys susilpninimą

Dažniausiai vartojami: fairlypretty (neformalus), ratherslightly

{pasižiūrėkite Laipsniuojamus Prieveiksmius, A2 Lygyje}.

Example

Prieveiksmiai, išreiškiantys pastiprinimą

  • The climate was highly dry.
  • It is absolutely impossible to win at most carnival games.
  • He was so helpful.
  • The view is utterly beautiful.
  • We came incredibly close to falling off the stairs.
  • These drawings are particularly good.

Prieveiksmiai, išreiškiantys susilpninimą

  • These crystals are fairly bright.
  • The view was pretty good, but not breathtaking.
  • I’m rather bored.
  • It is slightly expensive, but I’m still going to buy it.

Use

Prieveiksmiai, išreiškiantys pastiprinimą, vartojami padaryti žodžius ir pasakymus stipresnius.

Prieveiksmiai, išreiškiantys susilpninimą, vartojami padaryti žodžius ir pasakymus silpnesnius.

Summary

Prieveiksmiai, išreiškiantys pastiprinimą [intensifiers], ir prieveiksmiai, išreiškiantys susilpninimą [mitigators], yra du skirtingi laipsniuojami prieveiksmiai. Vartojame preveiksmius, išreiškiančius pastiprinimą, pabrėžti žodžius ir pasakymus, tuo tarpu vartojame prieveiksmius, išreiškiančius susilpninimą, pabrėžti žodžių ir pasakymų silpnumą.

Dažniausiai vartojami prieveiksmiai, išreiškiantys pastiprinimąhighly, absolutely, so, incredibly, utterly, particularly

Dažniausiai vartojami prieveiksmiai, išreiškiantys susilpninimąfairly, pretty, rather, slightly

Pavyzdžiui:
— “I am absolutely sure he is lying.” = Yra didelė tikimybė, kad jis meluoja, todėl vartojame prieveiksmį, išreiškiantį pastiprinimą.
— “I am fairly sure that he is lying.” = Yra maža tikimybė, kad jis meluoja, todėl vartojame prieveiksmį, išreiškiantį susilpninimą.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book