Unit 10.1

Prieveiksmiai, išreiškiantys sustiprinimą ar susilpninimą


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Prieveiksmiai [adverbs] yra žodžiai, kurie funkcionuoja kaip sakinių ar sakinio dalių modifikatoriai. Jie gali suteikti mums išsamesnės informacijos.

Prieveiksmių laipsniavimas [adverbs of degree] naudojamas, kai norime informuoti apie veiksmo ar būdvardžio intensyvumą.

{Žiūrėti temą A1 lygyje Prieveiksmių Laipsniavimas}

Prieveiksmiai, išreiškiantys sustiprinimą, [intensifiers] ir prieveiksmiai, išreiškiantys susilpninimą, [mitigators] yra laipsniuojamų prieveiksmių rūšys.

Form

{Žiūrėti temą A2 lygyje Prieveiksmių Laipsniavimas}

Prieveiksmiai, išreiškiantys sustiprinimą

Dažniausiai naudojami yra šie: absolutelyhighly, incrediblyparticularlysoutterly

Prieveiksmiai, išreiškiantys susilpninimą

Dažniausiai naudojami yra šie: fairlypretty (šnek.k.), ratherslightly

Example

Prieveiksmiai, išreiškiantys sustiprinimą

  • It is absolutely impossible to win at most carnival games.
  • The climate was highly dry.
  • We came incredibly close to falling off the stairs.
  • These drawings are particularly good.
  • He was so helpful.
  • The view is utterly beautiful.

Prieveiksmiai, išreiškiantys susilpninimą

  • These crystals are fairly bright.
  • The view was pretty good, but not breathtaking.
  • I’m rather bored.
  • It is slightly expensive, but I’m still going to buy it.

Use

Prieveiksmiai, išreiškiantys sustriprinimą, naudojami sustiprinti žodžių ar tam tikrų išsireiškimų reikšmę.

Prieveiksmiai, išreiškiantys susilpninimą, naudojami susilpninti žodžių ar tam tikrų išsireiškimų reikšmę.

Summary

Prieveiksmiai, išreiškiantys sustiprinimą, [intensifiers] ir prieveiksmiai, išreiškiantys susilpninimą, [mitigators] yra laipsniuojamų prieveiksmių rūšys. Šiuos prieveiksmius nudojame norėdami sustiprinti ar susilpninti žodžių ar tam tikrų išsireiškimų reikšmę.

Dažniausiai naudojami sustiprinantys reikšmę prieveiksmiai: absolutely, highly, incredibly, particularly, so, utterly…

Dažniausiai naudojami susilpninantys reikšmę prieveiksmiai: fairlyprettyratherslightly

Pavyzdžiui:
— “I am absolutely sure he is lying.” = Yra didelė tikimybė, kad jis meluoja, todėl naudojamas prieveiksmis absolutely (visiškai), išreiškiantis sustiprinimą.
— “I am fairly sure that he is lying.” = Yra maža tikimybė, kad jis meluoja, todėl naudojamas prieveiksmis fairly (gana),  išreiškiantis susilpninimą.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License