Unit 10.1

Prieveiksmiai, išreiškiantys sustiprinimą ar susilpninimą


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Prieveiksmiai [adverbs] yra žodžiai, kurie funkcionuoja kaip sakinių ar sakinio dalių modifikatoriai. Jie gali suteikti mums išsamesnės informacijos.

Prieveiksmių laipsniavimas [adverbs of degree] naudojamas, kai norime informuoti apie veiksmo ar būdvardžio intensyvumą.

{Žiūrėti temą A1 lygyje Prieveiksmių Laipsniavimas}

Prieveiksmiai, išreiškiantys sustiprinimą, [intensifiers] ir prieveiksmiai, išreiškiantys susilpninimą, [mitigators] yra laipsniuojamų prieveiksmių rūšys.

Form

{Žiūrėti temą A2 lygyje Prieveiksmių Laipsniavimas}

Prieveiksmiai, išreiškiantys sustiprinimą

Dažniausiai naudojami yra šie: absolutelyhighly, incrediblyparticularlysoutterly

Prieveiksmiai, išreiškiantys susilpninimą

Dažniausiai naudojami yra šie: fairlypretty (šnek.k.), ratherslightly

Example

Prieveiksmiai, išreiškiantys sustiprinimą

  • It is absolutely impossible to win at most carnival games.
  • The climate was highly dry.
  • We came incredibly close to falling off the stairs.
  • These drawings are particularly good.
  • He was so helpful.
  • The view is utterly beautiful.

Prieveiksmiai, išreiškiantys susilpninimą

  • These crystals are fairly bright.
  • The view was pretty good, but not breathtaking.
  • I’m rather bored.
  • It is slightly expensive, but I’m still going to buy it.

Use

Prieveiksmiai, išreiškiantys sustriprinimą, naudojami sustiprinti žodžių ar tam tikrų išsireiškimų reikšmę.

Prieveiksmiai, išreiškiantys susilpninimą, naudojami susilpninti žodžių ar tam tikrų išsireiškimų reikšmę.

Summary

Prieveiksmiai, išreiškiantys sustiprinimą, [intensifiers] ir prieveiksmiai, išreiškiantys susilpninimą, [mitigators] yra laipsniuojamų prieveiksmių rūšys. Šiuos prieveiksmius nudojame norėdami sustiprinti ar susilpninti žodžių ar tam tikrų išsireiškimų reikšmę.

Dažniausiai naudojami sustiprinantys reikšmę prieveiksmiai: absolutely, highly, incredibly, particularly, so, utterly…

Dažniausiai naudojami susilpninantys reikšmę prieveiksmiai: fairlyprettyratherslightly

Pavyzdžiui:
— “I am absolutely sure he is lying.” = Yra didelė tikimybė, kad jis meluoja, todėl naudojamas prieveiksmis absolutely (visiškai), išreiškiantis sustiprinimą.
— “I am fairly sure that he is lying.” = Yra maža tikimybė, kad jis meluoja, todėl naudojamas prieveiksmis fairly (gana),  išreiškiantis susilpninimą.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License