Unit 1.2

For ir Since Present Perfect laike

Prepositions

Prielinksniai [prepositions] tai trumpi žodžiai, kurie yra priklausomi nuo kitų sakinio dalių.  Jie yra svarbūs, kadangi jie suteikia papildomos informacijos apie sakinį, nurodant žmonių, objektų, įvykių vietą ir laiką.

Tam, kad nurodytume įvykio laiką ir trukmę, naudojame prielinksnius for ir since.

Prielinksniai since ir for turi tą patį tikslą, tačiau jų reikšmė šiek tiek skiriasi. Su jais mes visada vartojame veiksmažodžio present perfect laiką, kai nurodome dabartį.

Struktūros:
… + for + period of time + …
… + since + starting point + 

For

 • I have studied Dutch for 4 years.
 • I‘ve known her for ten years.
 • She has attended the Spanish course for three months.

Since

 • I have studied Dutch since 2011.
 • I‘ve known her since 2006.
 • She has attended the Spanish course since January.

Vartojame for kalbėdami apie laikotarpį, kuriame įvykis įvyko (2 years6 weeks10 days…). Įvykis išreikštas su for vis dar turi įtakos dabartiniam pokalbiui.

Paprastai vartojame since išreikšti tikslią įvykio pradžią (last year1996I arrived…).

For ir since padeda nustatyti įvykį laike ir suteikia papildomos informacijos apie jo trukmę. Šie prielinksniai yra visada vartojami su present perfect laiku, kai kalbama apie dabartį.

 • For vartojamas nurodyti besitęsiančio laikotarpio trukmę:
  … + for + period of time + …
 • Since vartojamas nurodyti tikslią praeities arba dabarties įvykio pradžią:
  … + since + starting point + …

Pavyzdžiui:
— “I‘ve been a fireman for 16 years.” = Vartojame for, nes nurodome veiksmo trukmę.
— “I’ve been a fireman since 2000.” = Vartojame since, nes nurodome veiksmo pradžią.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book