Unit 1.2

For ir Since naudojimas Esamajame Atliktiniame Laike (Present Perfect)

Introduction

Prieveiksmiai [adverbs] yra žodžiai, kurie funkcionuoja kaip sakinių modifikatoriai, sudėtinio sakinio dalys ar įvairūs sakinio elementai. Jie yra būtini anglų kalboje, kadangi suteikia mums papildomos informacijos sakinyje, nurodydami vietą, laiką, įvykių ar žmonių ypatybes.

Norėdami nurodyti įvykių laiką ar papildomą informaciją apie jo trukmę, naudojame prielinksnius for ir since.

Form

Sakinyje prielinksniai since ir for atlieka tą pačią funkciją, tačiau turi skirtingą reikšmę. Kalbėdami apie dabartį šiuos prielinksnius visuomet naudojame su veiksmažodžio esamuoju atliktiniu laiku (Present Perfect).

Jų vieta sakinyje:
… + for + period of time + …
… + since + starting point + 

Example

For

  • have studied Dutch for 4 years.
  • I‘ve known her for ten years.
  • She has attended the Spanish course for three months.

Since

  • have studied Dutch since 2011.
  • I‘ve known her since 2006.
  • She has attended the Spanish course since January.

Use

Prielinksnį for dažniausiai naudojame kalbėdami apie laikotarpį, nurodydami kada įvykis įvyko (2 years6 weeks10 days…). Kai pristatome tam tikrą veiksmą su prielinksniu for reiškia, jog jis vis dar yra aktualus pokalbio, t.y. šnekamuoju metu.

Prielinksnį since dažniausiai naudojame išreikšti tikslią įvykio pradžią (last year, 1996, I arrived…). 

Summary

Prielinksniai for ir since padeda nustatyti veiksmo trukmę ir suteikia papildomos informacijos sakinyje. Kalbėdami apie dabartį šiuos prielinksnius visuomet naudojame su veiksmažodžio esamuoju atliktiniu laiku (Present Perfect).

  • For naudojamas nurodyti besitęsiančio veiksmo laikotarpio trukmę. Sakinyje for naudojamas prieš laiko periodą nurodančius žodžius.
  • Since naudojamas nurodyti tikslią praeities arba dabarties įvykio pradžią. Sakinyje since naudojamas prieš įvykio pradžią nurodančius žodžius.

Pavyzdžiui:
— “I‘ve been a fireman for 16 years.” = Naudojame prielinksnį for, kadangi nurodome tikslią veiksmo trukmę.
— “I’ve been a fireman since 2000.” = Naudojame prielinksnį since, kadangi nurodome tikslią veiksmo pradžią.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.