Unit 1.2

For un Since Present Perfect laikā


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Prievārdi [prepositions] ir nelieli vārdi, kas ir saistīti ar citu teikuma locekli. Tie ir svarīgi, jo sniedz papildus informāciju par teikumu, nosakot notikumu, cilvēku un priekšmetu vietu telpā [place] un laikā [time].

Lai aprakstītu notikumu laikā un pievienot informāciju par to ilgumu, nepieciešams izmantot prievārdus for un since.

Form

Prievārdiem for un since ir vienāds kopīgais mērķis, bet tiem ir atšķirīga blakus nozīme. Kopā ar tiem vienmēr lieto darbības vārdu present perfect laikā, kad tiek runāts par tagadni.

Izmantojamās formulas:
… + for + period of time + …
… + since + starting point + …

Example

For

 • I have studied Dutch for 4 years.
 • I‘ve known her for ten years.
 • She has attended the Spanish course for three months.

Since

 • I have studied Dutch since 2011.
 • I‘ve known her since 2006.
 • She has attended the Spanish course since January.

Use

Parasti for lieto, lai izteiktu laika periodu [period of time], kurā bija notikums (2 years, 6 weeks, 10 days…). Notikums, kas aprakstīts ar for, joprojām darbojas sarunas tagadnes laikā.

Parasti since lieto, lai izteiktu noteiktu notikuma sākuma brīdi [starting point] (last year, 1996, I arrived…).

Summary

For un since palīdz aprakstīt notikumu laikā un sniedz papildus informāciju par to ilgumu. Šos vārdus vienmēr izmanto ar present perfect laiku, ja runā par tagadnes laiku.

 • For izmanto, lai izteiktu laika perioda ilgumu, kas joprojām notiek:
  … + for + period of time + …
 • Since izmanto, lai izteiktu notikuma noteikto sākuma brīdi tagadnē vai pagātnē:
  … + since + starting point + …

Piemēram:
— “I‘ve been a fireman for 16 years.” = Izmantojam for, jo izsakām darbības ilgumu.
— “I’ve been a fireman since 2000.” = Izmantojam since, jo izsakām darbības sākuma brīdi.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence