Unit 9.1

Apstākļu vārdu veidošana

Adverbs

Apstākļu vārdi [adverbs] ir izteicieni, kas darbojas kā teikuma locekļu pārveidotāji. Tie var sniegt daudz dažādas informācijas.

Apstākļu vārdi var būt izveidoti no īpašības vārdiem, atkarībā no to piedēkļiem. Dažādi veidi, kā izveidot apstākļu vārdus:

Kārtas

 • Apstākļu vārdi veidojas, pievienojot -ly īpašības vārdiem.
AdjectiveAdverb
badbadly
beautifulbeautifully
completecompletely
extremeextremely
slowslowly
 • Apstākļu vārdi ar piedēkli -y : mainās uz -i, pirms tam pievienojot -ly.
AdjectiveAdverb
easyeasily
happyhappily
nastynastily
 • Ja apstākļa vārds beidzas ar līdzskani + -le, -e mainās uz -y.
AdjectiveAdverb
gentlegently
idleidly
noblenobly
 • Apstākļa vārds ar piedēkli -ic: pievieno-ally.
AdjectiveAdverb
drasticdrastically
enthusiasticenthusiastically
tragictragically

Irregular

AdjectiveAdverb
fullfully
publicpublicly
shyshyly
truetruly

Friendly un timely ir apstākļa vārdi un, ja tos ir jāpārveido par apstākļa vārdiem, vajag izmantot sekojošus paņēmienus:

 • Friendly ⇒ in a friendly manner;
 • Timely ⇒ in a timely manner.

Kārtas

Vairākums apstākļa vārdu

 • He was answering slowly.

Apstākļa vārds ar piedēkli -y

 • She easily moved to another flat.

Apstākļa vārds, kas beidzas ar līdzskani + -le, -e

 • She gently opened the pack of flour.
 • You idly ate that tin of tuna.

Apstākļa vārds ar piedēkli -ic

 • They enthusiastically made a jar of marmalade.

Nekārtas

 • She shyly asked a question.
 • We offered her some orange juice in a friendly manner.

Apstākļa vārds ir vārds, kas apraksta vai sniedz vairāk informācijas par darbības vārdu, īpašības vārdu, frāzi vai citu apstākļa vārdu.

Apstākļa vārdi [adverbs] ir izteicieni, kas darbojas kā citu teikuma locekļu pārveidotāji. Lai radītu apstākļa vārdus no īpašības vārdiem [adjectives], nepieciešams sekot vispārpieņemtajam likumam.

Piemēram:
“Beautiful” ⇒ “I wrapped a box of biscuits beautifully.” = Pievienojam -ly;

Pastāv daži izņēmumi [exceptions], tas ir atkarīgs no īpašības vārda galotnes.

Piemēram:
— Ar piedēkli -y: “Easy ⇒ “I can easily drink alcoholic drinks.” = Mainām -y uz-i un pievienojam -ly;
Līdzskanis + -le: “Noble ⇒ “The knight who nobly fought was thirsty.” = Mainām -e uz -y;
— Ar piedēkli -ic: “Drastic ⇒ “Steak prices drastically changed.” = Pievienojam -ally.

Daži apstākļa vārdi ir nekārtas [irregular], nav likumu par to veidošanu (fully, publicly, in a timely manner…).

Piemēram:
“Publicly” ⇒ “He publicly continued his speech.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Licence

English Grammar A2 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu