Unit 9.1

Apstākļu vārdu veidošana

Adverbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Apstākļu vārdi [adverbs] ir izteicieni, kas darbojas kā teikuma locekļu pārveidotāji. Tie var sniegt daudz dažādas informācijas.

Form

Apstākļu vārdi var būt izveidoti no īpašības vārdiem, atkarībā no to piedēkļiem. Dažādi veidi, kā izveidot apstākļu vārdus:

Kārtas

 • Apstākļu vārdi veidojas, pievienojot -ly īpašības vārdiem.
AdjectiveAdverb
badbadly
beautifulbeautifully
completecompletely
extremeextremely
slowslowly
 • Apstākļu vārdi ar piedēkli -y : mainās uz -i, pirms tam pievienojot -ly.
AdjectiveAdverb
easyeasily
happyhappily
nastynastily
 • Ja apstākļa vārds beidzas ar līdzskani + -le, -e mainās uz -y.
AdjectiveAdverb
gentlegently
idleidly
noblenobly
 • Apstākļa vārds ar piedēkli -ic: pievieno-ally.
AdjectiveAdverb
drasticdrastically
enthusiasticenthusiastically
tragictragically

Irregular

AdjectiveAdverb
fullfully
publicpublicly
shyshyly
truetruly

Friendly un timely ir apstākļa vārdi un, ja tos ir jāpārveido par apstākļa vārdiem, vajag izmantot sekojošus paņēmienus:

 • Friendly ⇒ in a friendly manner;
 • Timely ⇒ in a timely manner.

Example

Kārtas

Vairākums apstākļa vārdu

 • He was answering slowly.

Apstākļa vārds ar piedēkli -y

 • She easily moved to another flat.

Apstākļa vārds, kas beidzas ar līdzskani + -le, -e

 • She gently opened the pack of flour.
 • You idly ate that tin of tuna.

Apstākļa vārds ar piedēkli -ic

 • They enthusiastically made a jar of marmalade.

Nekārtas

 • She shyly asked a question.
 • We offered her some orange juice in a friendly manner.

Use

Apstākļa vārds ir vārds, kas apraksta vai sniedz vairāk informācijas par darbības vārdu, īpašības vārdu, frāzi vai citu apstākļa vārdu.

Summary

Apstākļa vārdi [adverbs] ir izteicieni, kas darbojas kā citu teikuma locekļu pārveidotāji. Lai radītu apstākļa vārdus no īpašības vārdiem [adjectives], nepieciešams sekot vispārpieņemtajam likumam.

Piemēram:
“Beautiful” ⇒ “I wrapped a box of biscuits beautifully.” = Pievienojam -ly;

Pastāv daži izņēmumi [exceptions], tas ir atkarīgs no īpašības vārda galotnes.

Piemēram:
— Ar piedēkli -y: “Easy ⇒ “I can easily drink alcoholic drinks.” = Mainām -y uz-i un pievienojam -ly;
Līdzskanis + -le: “Noble ⇒ “The knight who nobly fought was thirsty.” = Mainām -e uz -y;
— Ar piedēkli -ic: “Drastic ⇒ “Steak prices drastically changed.” = Pievienojam -ally.

Daži apstākļa vārdi ir nekārtas [irregular], nav likumu par to veidošanu (fully, publicly, in a timely manner…).

Piemēram:
“Publicly” ⇒ “He publicly continued his speech.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Books4Languages feedback

Licence

English Grammar A2 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu