Unit 9.2

Metodes un veida prievārdi


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Prievārdi [prepositions] ir īsi vārdi, kas savieno teikuma locekļus. Tie ir svarīgi, jo sniedz papildus informāciju par teikumu.

Metodes un veida prievārdus [prepositions of method and manner] izmanto, lai izskaidrotu kādā veidā [way] kaut kas ir izdarīts.

Form

Galvenie metodes prievārdi ir: by un with.
By + [verb + -ing]/noun
With + noun

Example

By

  • She lost 2 kilograms by being vegetarian.
  • He cooked the Japanese food by traditional methods.

With

  • He asked for the menu with haste.
  • They cut the onion with a knife.

Use

Metodes un veida prievārdi parāda, kā tiek darītas lietas:

  • By izmanto, lai noteiktu darbību, kas tiek padarīta, lai iegūtu rezultātu;
  • With izmanto, lai parādītu izmantotās metodes darbības laikā vai izmantotos priekšmetus, lai sasniegtu rezultātu.

Summary

Metodes un veida prievārdus [prepositions of method and manner] izmanto, lai paskaidrotu, kādā veidā [way] kaut kas ir izdarīts.

Galvenie metodes un veida prievārdi:

  • By: lai izteiktu darbības, tam seko ģerundijs (darbības vārds + -ing) vai lietvārds.
  • With: kopā ar priekšmetiem vai rīkiem, lai kaut ko sasniegtu, parasti tam seko lietvārds.

Piemēram:
— “We can handle the situation by talking.” = Izmantojam by, lai norādītu uz izdarāmo darbību.
— “We can handle the situation with patience.” = Izmantojam with, lai parādītu metodi, kura tiek izmantota darbības laikā.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence