- English Grammar A2 Level for Latvian speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-lv -

Metodes un veida prievārdi

Introduction

Prievārdi [prepositions] ir īsi vārdi, kas savieno teikuma locekļus. Tie ir svarīgi, jo sniedz papildus informāciju par teikumu.

Metodes un veida prievārdus [prepositions of method and manner] izmanto, lai izskaidrotu kādā veidā [way] kaut kas ir izdarīts.

Form

Galvenie metodes prievārdi ir: by un with.
By + [verb + -ing]/noun
With + noun

Example

By

  • She lost 2 kilograms by being vegetarian.
  • He cooked the Japanese food by traditional methods.

With

  • He asked for the menu with haste.
  • They cut the onion with a knife.

Use

Metodes un veida prievārdi parāda, kā tiek darītas lietas:

  • By izmanto, lai noteiktu darbību, kas tiek padarīta, lai iegūtu rezultātu;
  • With izmanto, lai parādītu izmantotās metodes darbības laikā vai izmantotos priekšmetus, lai sasniegtu rezultātu.

Summary

Metodes un veida prievārdus [prepositions of method and manner] izmanto, lai paskaidrotu, kādā veidā [way] kaut kas ir izdarīts.

Galvenie metodes un veida prievārdi:

  • By: lai izteiktu darbības, tam seko ģerundijs (darbības vārds + -ing) vai lietvārds.
  • With: kopā ar priekšmetiem vai rīkiem, lai kaut ko sasniegtu, parasti tam seko lietvārds.

Piemēram:
— “We can handle the situation by talking.” = Izmantojam by, lai norādītu uz izdarāmo darbību.
— “We can handle the situation with patience.” = Izmantojam with, lai parādītu metodi, kura tiek izmantota darbības laikā.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.