Unit 6.2

Laika prievārdi

Prepositions

Prievārdi [prepositions] ir nelieli vārdi, kas savieno teikuma locekļus. Tie ir svarīgi, jo sniedz papildus informāciju par teikumu.

Laika prievārdus [prepositions of time] izmanto, lai aprakstītu notikumu laikā [time].

Laika prievārdus neizmanto atsevišķi, tos lieto kopā ar citiem teikuma locekļiem, lai radītu prievārdu frāzes [prepositional phrases]: at, on, in un by.

 • At
  • Everyday at 7.00 clock I can see the stars.
  • He is going to the forest at Easter.
  • At weekends we take the dogs for a walk.
 • On
  • On Sundays, I usually relax with my friends by going to the coast.
  • She was born on the 1st of September in 1997.
  • The island sank on Sunday morning.
 • In
  • I always travel to famous forests in Finland in November.
  • In autumn it always rains.
  • In the evening the horses started to run.
 • By
  • Please, send me those tickets by Monday.
  • She has to finish her world map by next week.
  • Is Maria still in the garden? Yes, she will be back by evening.

Laika prievārdi palīdz atpazīt notikumu noteiktajā laika brīdī.

 • At
  • Noteiktiem laikiem (the moment, sunrise, noon, night, midnight, hours);
  • Svētku laikiem (Christmas*, Easter…);
  • Brīvdienām*.
 • On
  • Nedēļas dienām (Monday, Saturday, Wednesday…);
  • Datumiem;
  • Noteiktām dienas daļām (on Sunday morning).
 • In
  • Mēnešiem, gadiem, simtgadei;
  • Gadalaikiem;
  • Rītiem, dienām un vakariem.
 • By
  • Laika ierobežotām darbībām;
  • Projektiem ar termiņu;
  • Kāda atgriešanās laiks.

*Amerikāņu angļu valodā var ieraudzīt on izmantošanu at vietā.

Laika prievārdus [prepositions of time] izmanto, lai apzīmētu notikumu laikā.

Galvenie laika prievārdi ir:

 • At: noteiktam laikam, svētkiem un brīvdienām.
 • On: nedēļas dienām, datumiem un noteiktām dienas daļām.
 • In: mēnešiem, gadiem, gadalaikiem, simts gadiem, rītiem, dienām un vakariem.
 • By: laika ierobežotām darbībām, projektiem ar termiņu un kāda atgriešanās laikam.

Piemēram:
— “I will go to my grandparents’ house at Christmas.”
— “I will go to my grandparents’ house on 25th of December.”
— “I will go to my grandparents’ house in December.”
— “I will return from my grandparent´s house by December.”

PIEZĪME: Amerikāņu angļu valodā at vietā dažreiz izmanto on, runājot par Ziemassvētkiem un brīvdienām.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Licence

English Grammar A2 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu