Unit 6.2

Laika prievārdi


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Prievārdi [prepositions] ir nelieli vārdi, kas savieno teikuma locekļus. Tie ir svarīgi, jo sniedz papildus informāciju par teikumu.

Laika prievārdus [prepositions of time] izmanto, lai aprakstītu notikumu laikā [time].

Form

Laika prievārdus neizmanto atsevišķi, tos lieto kopā ar citiem teikuma locekļiem, lai radītu prievārdu frāzes [prepositional phrases]: at, on, in un by.

Example

At

 • Everyday at 7.00 clock I can see the stars.
 • He is going to the forest at Easter.
 • At weekends we take the dogs for a walk.

On

 • On Sundays, I usually relax with my friends by going to the coast.
 • She was born on the 1st of September in 1997.
 • The island sank on Sunday morning.

In

 • I always travel to famous forests in Finland in November.
 • In autumn it always rains.
 • In the evening the horses started to run.

By

 • Please, send me those tickets by Monday.
 • She has to finish her world map by next week.
 • Is Maria still in the garden? Yes, she will be back by evening.

Use

Laika prievārdi palīdz atpazīt notikumu noteiktajā laika brīdī.

At

 • Noteiktiem laikiem (the moment, sunrise, noon, night, midnight, hours);
 • Svētku laikiem (Christmas*, Easter…);
 • Brīvdienām*.

On

 • Nedēļas dienām (Monday, Saturday, Wednesday…);
 • Datumiem;
 • Noteiktām dienas daļām (on Sunday morning).

In

 • Mēnešiem, gadiem, simtgadei;
 • Gadalaikiem;
 • Rītiem, dienām un vakariem.

By

 • Laika ierobežotām darbībām;
  • Projektiem ar termiņu;
  • Kāda atgriešanās laiks.

*Amerikāņu angļu valodā var ieraudzīt on izmantošanu at vietā.

Summary

Laika prievārdus [prepositions of time] izmanto, lai apzīmētu notikumu laikā.

Galvenie laika prievārdi ir:

 • At: noteiktam laikam, svētkiem un brīvdienām.
 • On: nedēļas dienām, datumiem un noteiktām dienas daļām.
 • In: mēnešiem, gadiem, gadalaikiem, simts gadiem, rītiem, dienām un vakariem.
 • By: laika ierobežotām darbībām, projektiem ar termiņu un kāda atgriešanās laikam.

Piemēram:
— “I will go to my grandparents’ house at Christmas.”
— “I will go to my grandparents’ house on 25th of December.”
— “I will go to my grandparents’ house in December.”
— “I will return from my grandparent´s house by December.”

PIEZĪME: Amerikāņu angļu valodā at vietā dažreiz izmanto on, runājot par Ziemassvētkiem un brīvdienām.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence