- English Grammar A2 Level for Latvian speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-lv -

Laika prievārdi

Introduction

Prievārdi [prepositions] ir nelieli vārdi, kas savieno teikuma locekļus. Tie ir svarīgi, jo sniedz papildus informāciju par teikumu.

Laika prievārdus [prepositions of time] izmanto, lai aprakstītu notikumu laikā [time].

Form

Laika prievārdus neizmanto atsevišķi, tos lieto kopā ar citiem teikuma locekļiem, lai radītu prievārdu frāzes [prepositional phrases]: at, on, in un by.

Example

At

 • Everyday at 7.00 clock I can see the stars.
 • He is going to the forest at Easter.
 • At weekends we take the dogs for a walk.

On

 • On Sundays, I usually relax with my friends by going to the coast.
 • She was born on the 1st of September in 1997.
 • The island sank on Sunday morning.

In

 • I always travel to famous forests in Finland in November.
 • In autumn it always rains.
 • In the evening the horses started to run.

By

 • Please, send me those tickets by Monday.
 • She has to finish her world map by next week.
 • Is Maria still in the garden? Yes, she will be back by evening.

Use

Laika prievārdi palīdz atpazīt notikumu noteiktajā laika brīdī.

At

 • Noteiktiem laikiem (the moment, sunrise, noon, night, midnight, hours);
 • Svētku laikiem (Christmas*, Easter…);
 • Brīvdienām*.

On

 • Nedēļas dienām (Monday, Saturday, Wednesday…);
 • Datumiem;
 • Noteiktām dienas daļām (on Sunday morning).

In

 • Mēnešiem, gadiem, simtgadei;
 • Gadalaikiem;
 • Rītiem, dienām un vakariem.

By

 • Laika ierobežotām darbībām;
  • Projektiem ar termiņu;
  • Kāda atgriešanās laiks.

*Amerikāņu angļu valodā var ieraudzīt on izmantošanu at vietā.

Summary

Laika prievārdus [prepositions of time] izmanto, lai apzīmētu notikumu laikā.

Galvenie laika prievārdi ir:

 • At: noteiktam laikam, svētkiem un brīvdienām.
 • On: nedēļas dienām, datumiem un noteiktām dienas daļām.
 • In: mēnešiem, gadiem, gadalaikiem, simts gadiem, rītiem, dienām un vakariem.
 • By: laika ierobežotām darbībām, projektiem ar termiņu un kāda atgriešanās laikam.

Piemēram:
— “I will go to my grandparents’ house at Christmas.”
— “I will go to my grandparents’ house on 25th of December.”
— “I will go to my grandparents’ house in December.”
— “I will return from my grandparent´s house by December.”

PIEZĪME: Amerikāņu angļu valodā at vietā dažreiz izmanto on, runājot par Ziemassvētkiem un brīvdienām.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.