დროის წინდებულები

Prepositions

წინდებულები [Prepositions] არის პატარა სიტყვები, რომლებიც აკავშირებს ელემენტებს წინადადებაში. წინდებულები არის მნიშვნელოვანი, რადგან ისინი გვაწვდიან დამატებით დეტალებს წინადადების შესახებ.

ჩვენ ვიყენებთ დროის წინდებულებს [prepositions of time], რათა განვსაზღვროთ მოქმედების დროითი ჩარჩო.

დროის წინდებულები წინადადებაში ცალკე არ დგანან, ისინი უკავშირდებიან სხვა ელემენტებს, რათა შექმნან წინდებულიანი ფრაზები [prepositional phrases]: at, on, in და by.

 • At
  • Everyday at 7.00 clock I can see the stars.
  • He is going to the forest at Easter.
  • At weekends we take the dogs for a walk.
 • On
  • On Sundays, I usually relax with my friends by going to the coast.
  • She was born on the 1st of September in 1997.
  • The island sank on Sunday morning.
 • In
  • I always travel to famous forests in Finland in November.
  • In autumn it always rains.
  • In the evening the horses started to run.
 • By
  • Please, send me those tickets by Monday.
  • She has to finish her world map by next week.
  • Is Maria still in the garden? Yes, she will be back by evening.

დროის წინდებულების საშუალებით შეგვიძლია დავაკონკრეტოთ სიტუაციის მიმდინარეობის დრო და პერიოდი.

 • At
  • ზუსტი დრო (the moment, sunrise, noon, night, midnight, hours);
  • განსაკუთრებული დღესასწაულები (Christmas*, Easter…);
  • შაბათ-კვირა*.
 • On
  • კვირის დღეები (Monday, Saturday, Wednesday…);
  • თარიღები;
  • დღის კონკრეტული ნაწილები (on Sunday morning).
 • In
  • თვეები, წლები, საუკუნეები;
  • სეზონები;
  • დილა, შუადღე, საღამო.
 • By
  • დროში შეზღუდული მოქმედებები;
  • პროექტები ბოლო ვადით;
  • ვინმეს დაბრუნების დრო.

*ამერიკულ ინგლისურში on შეიძლება გამოიყებოდეს at ნაცვლად.

დროის წინდებულები [prepositions of time] გამოიყენება მოქმედების დროითი კონტექსტის განსასაზღვრად.

ძირითადი დროის წინდებულებია:

 • At: ზუსტი დრო, განსაკუთრებული დღესასწაულები, შაბათ-კვირა.
 • On: კვირის დღეები, თარიღები, დღის კონკრეტული ნაწილები.
 • In: თვეები, წლები, საუკუნეები, სეზონები, დილა, შუადღე, საღამო.
 • By: დროში შეზღუდული მოქმედებები, პროექტები ბოლო ვადით, ვინმეს დაბრუნების დრო.

მაგალითად:
— “I will go to my grandparents’ house at Christmas.”
— “I will go to my grandparents’ house on 25th of December.”
— “I will go to my grandparents’ house in December.”
— “I will return from my grandparent´s house by December.”

შენიშვნა: ამერიკულ ინგლისურში შობასთან და შაბათ-კვირასთან (Christmas, weekend) on შეიძლება გამოიყებოდეს at ნაცვლად.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

License

English Grammar A2 Level for Georgian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book