ადგილის წინდებულები


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

წინდებულები [Prepositions] არის პატარა სიტყვები, რომლებიც აკავშირებს ელემენტებს წინადადებაში. წინდებულები არის მნიშვნელოვანი, რადგან ისინი გვაწვდიან დამატებით დეტალებს წინადადების შესახებ.

ჩვენ ვიყენებთ ადგილის წინდებულებს [prepositions of place], რათა განვსაზღვროთ მოქმედების სივრცითი ჩარჩო.

Form

დროის წინდებულები წინადადებაში ცალკე არ დგანან, ისინი უკავშირდებიან სხვა ელემენტებს, რათა შექმნან წინდებულიანი ფრაზები [prepositional phrases]: at, on, in და by.

Example

At

 • I am waiting at the metro station in the rain.
 • He was at the game when it was snowing.
 • They love being at home with their dog.

On

 • You put many posters on the walls.
 • There was a rose on the way home.
 • We are not allowed to smoke on the bus.

In

 • You can find wonderful paintings in this church.
 • There is a wild animal in that forest.
 • They lived in Canada for 10 years.

By

 • His dog is always walking by his side.
 • The house is by the coast.
 • They are talking by the pine tree.

Use

ადგილის წინდებულების საშუალებით შეგვიძლია დავაკონკრეტოთ რამის ან ვინმეს ადგილმდებარეობა. მთავარი წინდებულებაა:

At (ზოგადი, მიემართება დიდ ადგილებს)

 • ზუსტი ადგილმდებარეობა კონკრეტულ მომენტში (at the bus stop…);
 • კრებითი აქტივობების ჩამოთვლამდე (at the party, at the match…);
 • სიტყვებთან: home, work, school, university, the top, the bottom

On (უფრო კონკრეტული, მიემართება პატარა ადგილებს)

 • ადგილმდებარეობა ზედაპირზე (on the floor…);
 • წრფივი მიმართულება(on the path, on the way, on the river…);
 • საზოგადოებრივი ტრანსპორტი;
 • მიმართულებები (the right and the left…)

In (ყველაზე მეტად კონკრეტული, მიემართება ყველაზე პატარა ადგილებს)

 • კონკრეტული მდებარეობა დიდ სივრცეში;
 • სამგანზომილებიანი სივრცეები და ადგილები, რომლებიც შემოსაზღვრულია ყველა მხრიდან (in a forest, in the office…);
 • კონტინენტები, ქალაქები, ქვეყნები, შენობები…

By

 • ვიღაცის ან რაღაცის მარჯვნივ ან მარცხნივ;
 • ვიღაცის ან რაღაცის გვერდით;
 • არც ისე დაშორებული (ახლოს).

Summary

ჩვენ ვიყენებთ ადგილის წინდებულებს [prepositions of place], რათა განვსაზღვროთ მოქმედების სივრცითი ჩარჩო.

ძირითადი ადგილის წინდებულებია:

 • At: ზუსტი ადგილმდებარეობა კონკრეტულ მომენტში, კრებითი აქტივობების ჩამოთვლამდე, ზოგიერთ სიტყვასთან.
 • On: ადგილმდებარეობა ზედაპირზე, წრფივი მიმართულება, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მიმართულებები.
 • In: კონკრეტული მდებარეობა დიდ სივრცეში; სამგანზომილებიანი სივრცეები და ადგილები, რომლებიც შემოსაზღვრულია ყველა მხრიდან, კონტინენტები, ქალაქები, ქვეყნები, შენობები…
 • By: ვიღაცის ან რაღაცის მარჯვნივ ან მარცხნივ, ვიღაცის ან რაღაცის გვერდით, არც ისე დაშორებული (ახლოს).

მაგალითად:
— “I work at home today.” = ჩვენ გამოვიყენეთ at, რათა გამოგვეხატა კონკრეტული წერტილი ან ადგილი.
— “I work on the left of the corner.” = ჩვენ გამოვიყენეთ on, რათა გამოგვეხატა მიმართულება.
— “I work in this building.” =  ჩვენ გამოვიყენეთ in, რათა გამოგვეხატა მდეპარეობა სამგანზომილებიან სივრცეში.
— “I work by this building.” = ჩვენ გამოვიყენეთ by, რათა გამოგვეხატა ერთი ადგილი მეორის სიახლოვეს.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License