ადგილის წინდებულები

Prepositions


Introduction

წინდებულები [Prepositions] არის პატარა სიტყვები, რომლებიც აკავშირებს ელემენტებს წინადადებაში. წინდებულები არის მნიშვნელოვანი, რადგან ისინი გვაწვდიან დამატებით დეტალებს წინადადების შესახებ.

ჩვენ ვიყენებთ ადგილის წინდებულებს [prepositions of place], რათა განვსაზღვროთ მოქმედების სივრცითი ჩარჩო.

Form

დროის წინდებულები წინადადებაში ცალკე არ დგანან, ისინი უკავშირდებიან სხვა ელემენტებს, რათა შექმნან წინდებულიანი ფრაზები [prepositional phrases]: at, on, in და by.

Example

 • At
  • I am waiting at the metro station in the rain.
  • He was at the game when it was snowing.
  • They love being at home with their dog.
 • On
  • You put many posters on the walls.
  • There was a rose on the way home.
  • We are not allowed to smoke on the bus.
 • In
  • You can find wonderful paintings in this church.
  • There is a wild animal in that forest.
  • They lived in Canada for 10 years.
 • By
  • His dog is always walking by his side.
  • The house is by the coast.
  • They are talking by the pine tree.

Use

ადგილის წინდებულების საშუალებით შეგვიძლია დავაკონკრეტოთ რამის ან ვინმეს ადგილმდებარეობა. მთავარი წინდებულებაა:

 • At (ზოგადი, მიემართება დიდ ადგილებს)
  • ზუსტი ადგილმდებარეობა კონკრეტულ მომენტში (at the bus stop…);
  • კრებითი აქტივობების ჩამოთვლამდე (at the party, at the match…);
  • სიტყვებთან: home, work, school, university, the top, the bottom
 • On (უფრო კონკრეტული, მიემართება პატარა ადგილებს)
  • ადგილმდებარეობა ზედაპირზე (on the floor…);
  • წრფივი მიმართულება(on the path, on the way, on the river…);
  • საზოგადოებრივი ტრანსპორტი;
  • მიმართულებები (the right and the left…)
 • In (ყველაზე მეტად კონკრეტული, მიემართება ყველაზე პატარა ადგილებს)
  • კონკრეტული მდებარეობა დიდ სივრცეში;
  • სამგანზომილებიანი სივრცეები და ადგილები, რომლებიც შემოსაზღვრულია ყველა მხრიდან (in a forest, in the office…);
  • კონტინენტები, ქალაქები, ქვეყნები, შენობები…
 • By
  • ვიღაცის ან რაღაცის მარჯვნივ ან მარცხნივ;
  • ვიღაცის ან რაღაცის გვერდით;
  • არც ისე დაშორებული (ახლოს).

Summary

ჩვენ ვიყენებთ ადგილის წინდებულებს [prepositions of place], რათა განვსაზღვროთ მოქმედების სივრცითი ჩარჩო.

ძირითადი ადგილის წინდებულებია:

 • At: ზუსტი ადგილმდებარეობა კონკრეტულ მომენტში, კრებითი აქტივობების ჩამოთვლამდე, ზოგიერთ სიტყვასთან.
 • On: ადგილმდებარეობა ზედაპირზე, წრფივი მიმართულება, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მიმართულებები.
 • In: კონკრეტული მდებარეობა დიდ სივრცეში; სამგანზომილებიანი სივრცეები და ადგილები, რომლებიც შემოსაზღვრულია ყველა მხრიდან, კონტინენტები, ქალაქები, ქვეყნები, შენობები…
 • By: ვიღაცის ან რაღაცის მარჯვნივ ან მარცხნივ, ვიღაცის ან რაღაცის გვერდით, არც ისე დაშორებული (ახლოს).

მაგალითად:
— “I work at home today.” = ჩვენ გამოვიყენეთ at, რათა გამოგვეხატა კონკრეტული წერტილი ან ადგილი.
— “I work on the left of the corner.” = ჩვენ გამოვიყენეთ on, რათა გამოგვეხატა მიმართულება.
— “I work in this building.” =  ჩვენ გამოვიყენეთ in, რათა გამოგვეხატა მდეპარეობა სამგანზომილებიან სივრცეში.
— “I work by this building.” = ჩვენ გამოვიყენეთ by, რათა გამოგვეხატა ერთი ადგილი მეორის სიახლოვეს.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

License

English Grammar A2 Level for Georgian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book