ადგილის წინდებულები

Introduction

წინდებულები [Prepositions] არის პატარა სიტყვები, რომლებიც აკავშირებს ელემენტებს წინადადებაში. წინდებულები არის მნიშვნელოვანი, რადგან ისინი გვაწვდიან დამატებით დეტალებს წინადადების შესახებ.

ჩვენ ვიყენებთ ადგილის წინდებულებს [prepositions of place], რათა განვსაზღვროთ მოქმედების სივრცითი ჩარჩო.

Form

დროის წინდებულები წინადადებაში ცალკე არ დგანან, ისინი უკავშირდებიან სხვა ელემენტებს, რათა შექმნან წინდებულიანი ფრაზები [prepositional phrases]: at, on, in და by.

Example

At

 • I am waiting at the metro station in the rain.
 • He was at the game when it was snowing.
 • They love being at home with their dog.

On

 • You put many posters on the walls.
 • There was a rose on the way home.
 • We are not allowed to smoke on the bus.

In

 • You can find wonderful paintings in this church.
 • There is a wild animal in that forest.
 • They lived in Canada for 10 years.

By

 • His dog is always walking by his side.
 • The house is by the coast.
 • They are talking by the pine tree.

Use

ადგილის წინდებულების საშუალებით შეგვიძლია დავაკონკრეტოთ რამის ან ვინმეს ადგილმდებარეობა. მთავარი წინდებულებაა:

At (ზოგადი, მიემართება დიდ ადგილებს)

 • ზუსტი ადგილმდებარეობა კონკრეტულ მომენტში (at the bus stop…);
 • კრებითი აქტივობების ჩამოთვლამდე (at the party, at the match…);
 • სიტყვებთან: home, work, school, university, the top, the bottom

On (უფრო კონკრეტული, მიემართება პატარა ადგილებს)

 • ადგილმდებარეობა ზედაპირზე (on the floor…);
 • წრფივი მიმართულება(on the path, on the way, on the river…);
 • საზოგადოებრივი ტრანსპორტი;
 • მიმართულებები (the right and the left…)

In (ყველაზე მეტად კონკრეტული, მიემართება ყველაზე პატარა ადგილებს)

 • კონკრეტული მდებარეობა დიდ სივრცეში;
 • სამგანზომილებიანი სივრცეები და ადგილები, რომლებიც შემოსაზღვრულია ყველა მხრიდან (in a forest, in the office…);
 • კონტინენტები, ქალაქები, ქვეყნები, შენობები…

By

 • ვიღაცის ან რაღაცის მარჯვნივ ან მარცხნივ;
 • ვიღაცის ან რაღაცის გვერდით;
 • არც ისე დაშორებული (ახლოს).

Summary

ჩვენ ვიყენებთ ადგილის წინდებულებს [prepositions of place], რათა განვსაზღვროთ მოქმედების სივრცითი ჩარჩო.

ძირითადი ადგილის წინდებულებია:

 • At: ზუსტი ადგილმდებარეობა კონკრეტულ მომენტში, კრებითი აქტივობების ჩამოთვლამდე, ზოგიერთ სიტყვასთან.
 • On: ადგილმდებარეობა ზედაპირზე, წრფივი მიმართულება, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მიმართულებები.
 • In: კონკრეტული მდებარეობა დიდ სივრცეში; სამგანზომილებიანი სივრცეები და ადგილები, რომლებიც შემოსაზღვრულია ყველა მხრიდან, კონტინენტები, ქალაქები, ქვეყნები, შენობები…
 • By: ვიღაცის ან რაღაცის მარჯვნივ ან მარცხნივ, ვიღაცის ან რაღაცის გვერდით, არც ისე დაშორებული (ახლოს).

მაგალითად:
— “I work at home today.” = ჩვენ გამოვიყენეთ at, რათა გამოგვეხატა კონკრეტული წერტილი ან ადგილი.
— “I work on the left of the corner.” = ჩვენ გამოვიყენეთ on, რათა გამოგვეხატა მიმართულება.
— “I work in this building.” =  ჩვენ გამოვიყენეთ in, რათა გამოგვეხატა მდეპარეობა სამგანზომილებიან სივრცეში.
— “I work by this building.” = ჩვენ გამოვიყენეთ by, რათა გამოგვეხატა ერთი ადგილი მეორის სიახლოვეს.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.