უცვლელი არსებითი სახელები


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

არსებითი სახელი [noun] მიემართება პიროვნებას, ადგილს, საგანს, სიტუაციას, მასალას ან ხარისხს {იხილეთ არსებითი სახელები, A1 დონე}.

უცვლელი არსებითი სახელები [Invariant nouns] არის არსებითი სახელები, რომლებიც ერთი და იგივეა მხოლობითსა და მრავლობითში.

Form

უცვლელი არსებითი სახელები არ მისდევენი მრავლობითი რიცხვის ზოგადი წარმოების წესს, ისინი ერთი და იგივეა მხოლობითსა და მრავლობითში. როცა არსებით სახელს აქვს ორივე – მხოლობითი და მრავლობითი რიცხვი, არტიკლი რიცხვის მიხედვით იცვლება, მაგრამ თუ სახელს მხოლოდ მხოლობითი რიცხვი აქვს, ჩვენ აღარ ვამატებთ -s სუფიქსს მის ბოლოს.

ყველაზე ხშირად გამოყენებადი უცვლელი არსებითი სახელებიაclothesfireworks, glassesgoggles, jeansoutskirtsscissors, series, thankstrousers

წინ a pair of (წყვილის) დამატებით არსებითი სახელი მხოლობითი ხდება, რადგან მათ ვახსენებთ როგორც ერთ ცალს.

Example

 • უცვლელი არსებითი სახელების მხოლობითი ფორმა
  • A pair of scissors is on the office desk.
  • This advertisement is about a new series.
  • Your old pair of goggles is used in the musical.
 • უცვლელი არსებითი სახელების მრავლობითი ფორმა
  • Scissors are dangerous for babies.
  • New TV series about famous writers are going to start.
  • These goggles cost a fortune!

Use

უცვლელი არსებითი სახელები ისევე გამოიყენება, როგორც მრავლობითი სახელები. ისინი მიემართება ზოგიერთ უთვლად სახელს ან ერთ ცალ საგანს, იმას, რაც შედგება ერთზე მეტი ნაწილისგან (დანაწევრებული საგნები, რომლებიც ერთ ნივთად შეიძლება ჩაითვალოს: scissors, trousers, glasses…).

Summary

უცვლელი არსებითი სახელები [Invariant nouns] არის არსებითი სახელები, რომლებსაც ერთნაირი მხოლობითი და მრავლობითი რიცხვი აქვთ, ჩვენ მათ განსასხვავებლად არტიკლს ვიყენებთ. არ მისდევენი მრავლობითი რიცხვის ზოგადი წარმოების წესს

ყველაზე ხშირად გამოყენებადიაclothesfireworks, glasses, jeansscissorsthankstrousers

მაგალითად:
— “I bought a pair of jeans.” / “I bought two pairs of jeans..” = ჩვენ ვიყენებთ ერთსა და იმავე სიტყვას მხოლობითისა და მრავლობისთისთვის.
— “My dad bought new trousers.” / “My dad bought a new trouser.” = Trousers (შარვალი) შეიძლება გამოვიყენოთ მხოლოდ მრავლობითი ფორმით.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License