მომავალი მარტივი უარყოფითი


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

მომავალი [future] არის დრო, რომელიც მომავალ სიტუაციებს აღნიშნავს. ჩვენ ვიყენებთ მომავალი მარტივის [future simple] სტრუქტურას, რათა ვისაუბროთ მომავლის წინასწარმეტყველებებზე, რწმენებსა და ჩანაფიქრებზე.

უარყოფით [negative] ფორმაში ზმნა უარყოფს რამეს სუბიექტის შესახებ.

Form

მომავალ მარტივ დროს თავისი უარყოფითი ფორმით აქვს შემდეგი სტრუქტურა:
Subject + will + not + verb + …

 • უარყოფითში მოკლე ფორმებია: I’ll not/I won’t – you’ll not/you won’t – he’ll not/he won’t…
Subject will + not Verb
I/You/He/She/It will not work
We/You/They will not work

Example

 1. დაპირებები
  • I won’t go there, I promise!
  • She promises she won’t wear a bikini.
  • We won’t tell you if he shows up.
 2. სპონტანური გადაწყვეტილებები
  • It’s hot, I won’t put my gloves on.
  • We won’t come tonight.
  • I won’t call you back!
 3. იმედები/მოსაზრებები/წინასწარმეტყველებები
  • I hope they won’t leave soon.
  • I think she won’t pay with cash.
  • In my opinion, they won’t buy this business.

Use

მომავალი მარტივი თავისი უარყოფითი ფორმით გამოიყენება შემდეგ სიტუაციებში:

 1. დაპირება;
 2. სპონტანური გადაწყვეტილებების მიღება;
 3. საუბარი იმედებზე, მოსაზრებებზე ან წინასწარმეტყველებზე.

Summary

ჩვენ ვიყენებთ მომავალ მარტივ დროს [Future simple] თავისი უარყოფითი [negative] ფორმით, რათა ვუარყოთ მომავალთან დაკავშირებული წინასწარმეტყველებები, რწმენები ან ჩანაფიქრები, ასევე, ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ ისინი არ ასრულდება.

სტრუქტურა ასეთია:
Subject + will + not + verb + …

მაგალითად:
— “We will not work on important projects next month.” = ჩვენ ვიყენებთ მომავალ მარტივ დროს გადაწყვეტილებების გადმოსაცემად.
♦ “We don’t work on important projects.” = present simple negatve, to work (do not work).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License