წარსული განგრძობითის კითხვითი ფორმა


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

წარსული განგრძობითი [past continuous] (ან progressive) არის დრო, რომელიც გამოიყენება წარსულში მომხდარი სიტუაციებისთვის, რომლებიც გრძელდებოდა დროის გარკვეულ პერიოდში.

კითხვითი [interrogative] ფორმით ზმნა კითხვას სვამს, ხდებოდა თუ არა რაღაც წარსულში, დროის გარკვეულ მონაკვეთში.

Form

წარსულ განგრძობითს თავისი კითხვითი ფორმით აქვს შემდეგი სტრუქტურა:
Was/Were + subject + [verb + -ing] + …?

 • Was/wereto be ზმნის წარსული ფორმა.
Was/Were Subject Verb + -ing Question
Mark
Was I working ?
Were you working ?
Was he/she/it working ?
Were we/you/they working ?

Example

 1. დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარე მოქმედებები, რომლებიც შეწყდა ხანმოკლე მოქმედებით
  • Was I running in the park when you sent me that message?
  • Was she doing sport when I called her?
  • Were they watching TV when she got back from work?
 2. სიტუაციები, რომლებიც წარსულში ზუსტ დროს ხდებოდა
  • Was I running in the park at 9 o’clock?
  • Was she doing sport when I called her at 11:45?
  • Were they still watching TV when she returned from work at 7 o’clock?
 3. განუწყვეტლივ მიმდინარე მოქმედებები
  • Was I running?
  • Was he crossing the road?
  • Were we watching TV during our break?
 4. ხანგრძლივობა წარსულში
  • Was I working in the bakery on the opposite road last summer?
  • Was she doing sport every day last year to prepare for the race?
  • Were they watching TV all day when they were teenagers?
 5. სინქრონული მოქმედებები წარსულში
  • Was I running while she was walking?
  • Was she doing sport while her mother was cooking?
  • Were we talking while the kids were watching TV?
 6. მოქმედებების მიმდევრობა წარსულში
  • Were the kids playing on the grass, their parents sitting on the fence and teenagers running when you went to the park?
  • Was her mother working on the laptop, her father watching TV and her sister studying when she went home?
  • Were the patients reading magazines, talking on the phone and was the secretary typing anything on the computer while you were waiting at the doctor today?
 7. განმეორებადი და შემაწუხებელი მოქმედებები (სიტყვასთან always)
  • Was I always going late to class?
  • Was she doing sport everyday for years to become a good athlete?
  • Were they always watching TV on high volume late at night?

Use

წარსული განგრძობითი დრო თავისი კითხვითი ფორმით კითხვას უსვამს სიტუაციებსა და მოქმედებებს, რომლებიც წარსულში ხდებოდა. როგორც წესი, ჩვენ ვგულისხმობთ ხანგრძლივად მიმდინარე მოქმედებებს.
წარსული განგრძობითი გამოიყენება შემდეგი სიტუაციებისთვის:

 1. დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარე მოქმედებები, რომლებიც შეწყდა ხანმოკლე მოქმედებით (რაღაც, რაც მოულოდნელად მოხდება უკვე მიმდინარე მოქმედების განმავლობაში);
 2. სიტუაციები, რომლებიც წარსულში ზუსტ დროს ხდებოდა (მოცემულია თარიღი, საათი, დამატებითი ინფორმაცია წარსულში მიმდინარე დროის შესახებ);
 3. განუწყვეტლივ მიმდინარე მოქმედებები (სიტუაციები, რომლებიც ხდებოდა დროის გარკვეულ მონაკვეთში);
 4. ხანგრძლივობა წარსულში (სიტუაციები, რომლებიც ხდებოდა წარსული დროის გარკვეულ მონაკვეთში);
 5. სინქრონული მოქმედებები წარსულში (ორი მოქმედება, რომელიც ერთდროულად ხდებოდა);
 6. მოქმედებების მიმდევრობა წარსულში (როგორც წესი, აღწერს სიტუაციას, რომელშიც განსხვავებული მოქმედებები ერთსა და იმავე დროს ხდებოდა);
 7. განმეორებადი და შემაწუხებელი მოქმედებები (სიტყვასთან always ან მსგავს გამონათქვამებთან გამოხატავს განმეორებად მოქმედებას).

Summary

წარსული განგრძობითი [past continuous] თავისი კითხვითი [interrogative] ფორმით უსვამს წარსულში მომხდარ სიტუაციებს, რომლებიც მიმდინარეობდა დროის გარკვეულ პერიოდში.

სტრუქტურა ასეთია:
Was/Were + subject + [verb + -ing] + …?

მაგალითად:
— “Was I playing football when the phone rang?” = ჩვენ ვიყენებთ წარსულ განგრძობითს  [past continuous] რათა კითხვა დავსვათ შეწყდა თუ არა რაიმე მოქმედება როცა ტელეფონმა დარეკა.
♦ “Did I play football?” = ჩვენ ვიყენებთ წარსულ მარტივს, რათა გამოვხატოთ წარსულში მომხდარი და დასრულებული მოქმედებისთვის.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License