მოქმედებითი და ვნებითი გვარი ზედსართავებთან


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ზედსართავები [Adjectives] არის მსაზღვრელები, რომლებიც წინადადებაში შეიძლება განთავსდეს ორ განსხვავებულ პოზიციაზე და განსაზღვროს ან აღწეროს პიროვნება ან საგანი.

ზედსართავები შეგვიძლია გამოვიყენოთ მოქმედებით [active] ან ვნებით [passive] გვართან.

Form

მოქმედებითი და ვნებითი ზედსართავებთან შეიძლება შემდეგნაირად წარმოგვიდგეს:

  • ზედსართავები მოქმედებითთან სუფიქსით -ing.
  • ზედსართავები ვნებითთან სუფიქსით -ed.

Example

ზედსართავები მოქმედებითში

  • Her answer was amazing!
  • The film is so boring!
  • They found the topic very interesting.

ზედსართავები ვნებითში

  • We were amazed by her answer.
  • I don’t like this film, I’m bored.
  • They were interested in the topic.

Use

ჩვენ ვიყენებთ მოქმედებით ზედსართავებს [active adjectives], რათა ვაჩვენოთ, რომ ვიღაც ან რაღაც იწვევს კონკრეტულ ეფექტს.

ჩვენ ვიყენებთ ვნებით ზედსართავებს [passive adjectives], რათა ვაჩვენოთ, რომ ვიღაც ან რაღაც განიცდის გრძნობებს ან ემოციებს.

Summary

ზედსართავები შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც მოქმედებით [active], ისე ვნებით [passive] გვართან, რაც განაპირობებს სხვაობას მნიშვნელობაში.

  • Active adjectives, სუფიქსით -ing, გამოხატავს იდეას, რომ რაღაც ან ვიღაც იწვევს კონკრეტულ შემთხვევას ან ეფექტს.
  • Passive adjectives, სუფიქსით -ed, გამოხატავს იდეას, რომ რაღაც ან ვიღაც განიცდის კონკრეტულ შემთხვევას ან ეფექტს;

მაგალითად:
— “This class was boring!” = კლასმა გამოიწვია მოსაწყენი (boring) სიტუაცია.
— “I was bored during the lesson.” = მე ვარ ის, ვინც განიცდის მოქმედებას და მოწყენილია (gets bored).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License