მომავალი მარტივი მტკიცებითი

Introduction

მომავალი [future] არის დრო, რომელიც მომავალ სიტუაციებს აღნიშნავს. ჩვენ ვიყენებთ მომავალი მარტივის [future simple] სტრუქტურას, რათა ვისაუბროთ მომავლის წინასწარმეტყველებებზე, რწმენებსა და ჩანაფიქრებზე.

მტკიცებით [affirmative] ფორმაში ზმნა ადარტურებს რამეს სუბიექტის შესახებ.

Form

მომავალ მარტივ დროს თავისი მტკიცებითი ფორმით აქვს შემდეგი სტრუქტურა:
Subject + will + verb + …

 • მტკიცებითში მოკლე ფორმებია: I’ll – you’ll – he’ll…
Subject will Verb
I/You/He/She/It will work
We/You/They will work

Example

 1. დაპირებები
  • I will be there, I promise!
  • She promises she will wear a bikini.
  • We will tell you if he shows up.
 2. სპონტანური გადაწყვეტილებები
  • I’m cold, I will put my gloves on!
  • Sure, he’ll come tonight.
  • No worries, they’ll call you back.
 3. იმედები/მოსაზრებები/წინასწარმეტყველებები
  • I hope you will leave soon.
  • I think she will pay with cash.
  • In my opinion, they will buy this business.

Use

მომავალი მარტივი თავისი მტკიცებითი ფორმით გამოიყენება შემდეგი სიტუაციებისთვის:

 1. დაპირება;
 2. სპონტანური გადაწყვეტილებების მიღება;
 3. საუბარი იმედებზე, მოსაზრებებზე ან წინასწარმეტყველებზე.

Summary

ჩვენ ვიყენებთ მომავალ მარტივ დროს  [Future simple] თავისი მტკიცებითი [affirmative] ფორმით, რათა დავადასტუროთ მომავალთან დაკავშირებული წინასწარმეტყველებები, რწმენები ან ჩანაფიქრები და ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ ისინი ასრულდება.

სტრუქტურა ასეთია:
Subject + will + verb + …

მაგალითად:
— “We will work on important projects next month.” = ჩვენ ვიყენებთ მომავალ მარტივ დროს ჩანაფიქრების გადმოსაცემად.
♦ “We work on important projects.” = present simple affirmative, to work (work).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.