მომავალი მარტივი მტკიცებითი


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

მომავალი [future] არის დრო, რომელიც მომავალ სიტუაციებს აღნიშნავს. ჩვენ ვიყენებთ მომავალი მარტივის [future simple] სტრუქტურას, რათა ვისაუბროთ მომავლის წინასწარმეტყველებებზე, რწმენებსა და ჩანაფიქრებზე.

მტკიცებით [affirmative] ფორმაში ზმნა ადარტურებს რამეს სუბიექტის შესახებ.

Form

მომავალ მარტივ დროს თავისი მტკიცებითი ფორმით აქვს შემდეგი სტრუქტურა:
Subject + will + verb + …

 • მტკიცებითში მოკლე ფორმებია: I’ll – you’ll – he’ll…
Subject will Verb
I/You/He/She/It will work
We/You/They will work

Example

 1. დაპირებები
  • I will be there, I promise!
  • She promises she will wear a bikini.
  • We will tell you if he shows up.
 2. სპონტანური გადაწყვეტილებები
  • I’m cold, I will put my gloves on!
  • Sure, he’ll come tonight.
  • No worries, they’ll call you back.
 3. იმედები/მოსაზრებები/წინასწარმეტყველებები
  • I hope you will leave soon.
  • I think she will pay with cash.
  • In my opinion, they will buy this business.

Use

მომავალი მარტივი თავისი მტკიცებითი ფორმით გამოიყენება შემდეგი სიტუაციებისთვის:

 1. დაპირება;
 2. სპონტანური გადაწყვეტილებების მიღება;
 3. საუბარი იმედებზე, მოსაზრებებზე ან წინასწარმეტყველებზე.

Summary

ჩვენ ვიყენებთ მომავალ მარტივ დროს  [Future simple] თავისი მტკიცებითი [affirmative] ფორმით, რათა დავადასტუროთ მომავალთან დაკავშირებული წინასწარმეტყველებები, რწმენები ან ჩანაფიქრები და ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ ისინი ასრულდება.

სტრუქტურა ასეთია:
Subject + will + verb + …

მაგალითად:
— “We will work on important projects next month.” = ჩვენ ვიყენებთ მომავალ მარტივ დროს ჩანაფიქრების გადმოსაცემად.
♦ “We work on important projects.” = present simple affirmative, to work (work).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License