ადგილის ზმნიზედები


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ზმნიზედა [Adverb] ფუნქციონირებს, როგორც წინადადების სხვა ელემენტების მსაზღვრელი.  იგი გვაწვდის მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

დროის ზმნიზედები [Adverbs of place] გვაწვდის ინფორმაციას მოქმედების ადგილის [place] შესახებ.

Form

დროის ზმნიზედები არ გამოიყენება სხვა ზედსართავისა და ზმნიზედის განმსაზღვრელად. ისინი წინადადებაში ობიექტის ან ზმნის შემდეგ დგანან.

ყველაზე ხშირად გამოყენებადია: here, there, downstairs, upstairs, inside, outside, indoors, outdoors, anywhere, abroad

Example

  • A packet of flour was here yesterday.
  • He was there at the bar 2 minutes before.
  • The non alcoholic drinks are downstairs.
  • They are sitting upstairs.
  • I stay inside and have a warm meal when the weather is bad.
  • Everybody is outside.
  • Stay indoors and don’t ask questions.

Use

დროის ზმნიზედები გვაწვდის ინფორმაციას წინადადებაში ნახსენები მოქმედების ადგილმდებარეობის შესახებ.

Summary

დროის ზმნიზედები [Adverbs of place] იძლევა ინფორმაციას მოქმედების ადგილის შესახებ. ისინი ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც წინადადების სხვა ელემენტების მსაზღვრელები.

ყველაზე ხშირად გამოყენებადია: here, there, downstairs, upstairs, inside, outside, indoors, outdoors, anywhere, abroad

მაგალითად:
— “Are you looking for a vegetarian sandwich? It´s here.” = here გამოიყენება რაიმეს ადგილმდებარეობის გამოსახატავად (აქ).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License