რაოდენობითი მსაზღვრელები


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

მსაზღვრელები [Determiners] განსაზღვრავენ არსებით სახელს.  ისინი გვაწვდიან ინფორმაციას რომელ [which] და რამდენ [how much/many] ადამიანზე, საგანზეა… საუბარი.

რაოდენობითი მსაზღვრელები [Quantitative determiners, quantifiers] გამოიყენება რამის რაოდენობისა და თვისების მისანიშნებლად {იხილეთ რაოდენობითი მსაზღვრელები, A1 დონე}.

Form

რაოდენობითი მსაზღვრელებით აღვწერთ რაიმის რაოდენობას.

ძირითადი რაოდენობრივი მსაზღვრელებია: all (of), a lot of (lots of), a number of, enough (of), most (of), none (of)…

Example

 1. All my friends like drawing.
  All of my friends like drawing.
 2. A lot can happen in a long trip.
  Lots of things can happen in a long trip.
 3. A number of pilots were waiting.
 4. There isn’t enough red wine for everyone.
  There are enough of us to get the group price.
 5. This plant has the most strawberries.
  Most of the students in our university are from France.
 6. I have three leather jackets, he has none.
  None of their children have dark skin.

Use

ჩვენ ვიყენებთ რაოდენობრივ მსაზღვრელებს, რათა გამოვხატოთ რამის რაოდენობა:

 1. All (of) (ყველა და ყველაფერი, სრული რაოდენობა და რიცხვი);
 2. A lot (of) (დიდი რაოდენობა, შკალა ან ხარისხი);
 3. A number of (ორზე მეტი, მაგრამ ბევრზე ცოტა);
 4. Enough (of) (რაოდენობა, ხარისხი, მოთხოვნა, მოლოდინები);
 5. Most (of) (დიდი რაოდენობა, ხარისხი, უმრავლესობა);
 6. None (of) (არც ერთი, არავინ).

Summary

რაოდენობითი მსაზღვრელებით [Quantitative determiners, quantifiers] აღვწერთ რაიმის რაოდენობას.

ძირითადი რაოდენობრივი მსაზღვრელებია [quantifiers]all (of), a lot of (lots of), a number of, enough (of), most (of), none (of)…

მაგალითად:
— “None of my friends took the ship.”
— “A number of my friends booked the flight to Valencia.”

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License