Determinanți cantitativi

Determiners

Determinanții [Determiners] sunt modificatorii substantivelor. Ei pot oferi informații despre which (care) și how much/many (cât, câți/câte) oameni, obiecte, animale, locuri… este vorba.

Determinanții cantitativi sau cuantificatorii [Quantitative determiners, quantifiers] sunt utilizați pentru a indica cantitatea a ceva {vezi Determinanții Cantitativi, Nivelul A1}.

Folosim determinanții cantitativi cu scopul de a descrie cantitatea a ceva.

Cei mai frecvenți cuantificatori sunt: all (of), a lot of (lots of), a number of, enough (of), most (of), none (of)…

 1. All my friends like drawing.
  All of my friends like drawing.
 2. A lot can happen in a long trip.
  Lots of things can happen in a long trip.
 3. A number of pilots were waiting.
 4. There isn’t enough red wine for everyone.
  There are enough of us to get the group price.
 5. This plant has the most strawberries.
  Most of the students in our university are from France.
 6. I have three leather jackets, he has none.
  None of their children have dark skin.

Folosim determinanții cantitativi pentru a indica cantitatea a ceva:

 1. All (of) (fiecare și fiece, întreaga cantitate sau număr);
 2. A lot (of) (un număr mare în cantitate, scară sau grad);
 3. A number of (mai mult decât doi, dar mai puțini decât mulți);
 4. Enough (of) (cantitate, calitate, sau scop care implică cerințe, solicitări, sau așteptări);
 5. Most (of) (cel mai mare în cantitate, scară, sau grad, majoritate);
 6. None (of) (niciunul, niciun,nicio,niciuna).

Determinanții cantitativi [Quantitative determiners] se folosesc pentru a indica cantitatea a ceva.

Cei mai utilizați cuantificatori sunt: all (of), a lot of (lots of), a number of, enough (of), most (of), none (of)…

De exemplu:
— „None of my friends took the ship.”
— „A number of my friends booked the flight to Valencia.”

Să revizuim acest conținut în secțiunea {Form} section. Vezi secțiunea {Example} care explică utilizarea în interiorul contextului.

License

English Grammar A2 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book