Past Continuous Interrogative (Trecutul Continuu Interogativ)

Introduction

Past Continuous (sau Progressive) [past continuous] este timpul folosit pentru a vorbi despre situații care au avut loc în trecut și erau în progres în continuu într-o perioadă de timp.

Când este exprimat în forma sa interogativă [interrogative], este folosit pentru a formula întrebări despre lucruri care aveau loc într-o perioadă de timp din trecut.

Form

Trecutul continuu, în forma sa interogativă, are această structură:
Was/Were + subject + [verb + -ing] + …?

Was/were: perfectul compus al verbului to be.

Was/Were Subject Verb + -ing Question
Mark
Was I working ?
Were you working ?
Was he/she/it working ?
Were we/you/they working ?

Example

O acțiune de fundal de lungă durată întreruptă de o altă acțiune scurtă

 • Was I running in the park when you sent me that message?
 • Was she practising sport when I called her?
 • Were they watching TV when she got back from work?

Un eveniment care avea loc într-o dată fixă în trecut

 • Was I running in the park at 9 o’clock?
 • Was she practising sport when I called her at 11:45?
 • Were they still watching TV when she returned from work at 7 o’clock?

O acțiune neîntreruptă aflată în progres pentru o anumită perioadă de timp

 • Was I running?
 • Was he crossing the road?
 • Were we watching TV during our break?

Durata uei perioade de timp în trecut

 • Was I working in the bakery on the opposite road last summer?
 • Was she practising sport every day last year to prepare for the race?
 • Were they watching TV all day when they were teenagers?

Acțiuni trecute simultane

 • Was I running while she was walking?
 • Was she practising sport while her mother was cooking?
 • Were we talking while the kids were watching TV?

Secvența unei acțiuni care a avut loc în trecut

 • Were the kids playing on the grass, their parents sitting on the fence and teenagers running when you went to the park?
 • Was her mother working on the laptop, her father watching TV and her sister studying when she went home?
 • Were the patients reading magazines, talking on the phone and was the secretary typing anything on the computer while you were waiting at the doctor today?

Acțiuni repetate sau iritante

 • Was I always going late to class?
 • Was she doing sport everyday for years to become a good athlete?
 • Were they always watching TV on high volume late at night?

Use

Folosim Trecutul Continuu [past continuous], în forma interogativă [interrogative], pentru a întreba despre situații care au avut loc în trecut și care erau progres continuu pentru o perioadă de timp. De obicei, intenționăm să demonstrăm că ele au avut loc pentru o perioadă mai lungă de timp.

Past Continuous este folosit în următoarele cazuri:

 1. O acțiune de fundal mai lungă întreruptă de o altă acțiune mai scurtă (ceva are loc pe neașteptate, în timp ce un eveniment mai lung era deja în desfășurare);
 2. Un eveniment care se întâmpla într-o dată fixă în trecut (exprimând data, ora sau oferirea informației necesare despre un eveniment care a avut loc în trecut);
 3. O acțiune neîntreruptă care se afla în progres pentru o perioadă de timp (evenimente aflate în progres în trecut pentru o perioadă lungă de timp);
 4. Lungimea unei perioade de timp în trecut (eveniment în progres în trecut pentru perioadă lungă de timp);
 5. Acțiuni trecute simultane (două evenimente s-au întâmplat în același timp);
 6. Secvența acțiunilor care au avut loc în trecut (utilizate, de obicei, pentru a descrie o situație în care diverse evenimente aveau loc în același timp);
 7. Acțiuni repetate sau enervante (cu always sau expresii similare care sugerează ideea unui eveniment repetat).

Summary

Folosim Past Continuous [past continuous], în forma interogativă [interrogative], când dorim să întrebăm despre situații care au loc în trecut și erau în desfășurare continuu pentru o perioadă de timp.

Structura este:
Was/Were + subject + [verb + -ing] + …?

De exemplu:
Was I playing football when the phone rang?” = folosim trecutul continuu pentru a întreba dacă ceva a fost întrerupt când telefonul a sunat.
> „Did I play football?” = Folosim perfectul compus, pentru a întreba despre o acțiune care a început și s-a finalizat în trecut.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License