საშუალებისა და ვითარების წინდებულები


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

წინდებულები [Prepositions] არის პატარა სიტყვები, რომლებიც აკავშირებს ელემენტებს წინადადადებაში. ისინი ძალიან მნიშვნელობანია, რადგან გვაწვდის დამატებით ინფორმაციას წინადადადების შესახებ.

საშუალებისა და ვითარების წინდებულები [Prepositions of method and manner] ხსნის რა გზებით ხდება რამე.

Form

ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ვითარების წინდებულებია: by და with.
By + [verb + -ing]/noun
With + noun

Example

By

  • She lost 2 kilograms by being vegetarian.
  • He cooked the Japanese food by traditional methods.

With

  • He asked for the menu with haste.
  • They cut the onion with a knife.

Use

საშუალებისა და ვითარების წინდებულები გვიჩვენებს როგორ ხდება მოქმედება:

By გამოიყენება მოქმედების მისათითებლად, იმისათვის რომ მივიღოთ შედეგები;

With გამოიყენება, რაღა ვაჩვენოთ რა ვითარებაში ხდება მოქმედება ან ობიექტები, რომელთაც ვიყენებთ შედეგის მისაღებად.

Summary

საშუალებისა და ვითარების წინდებულები [Prepositions of method and manner] ხსნის რა გზებით არის ხდება რამე.

საშუალებისა და ვითარების მთავარი წინდებულებია:

  • By: გამოხატავს მოქმედებას და მოსდევს მიმღეობა (verb + -ing) ან არსებითი სახელი.
  • With: ობიექტებთან ან ხელსაწყოებთან, რომელთა საშუალებითაც მიიღწევა რამე; ამ წინდებულს, როგორც წესი, მოსდევს არსებითი სახელი.

მაგალითად:
— “We can handle the situation by talking.” = by გამოიყენება მოქმედებისთვის ხაზის გასასმელად.
— “We can handle the situation with patience.” = with აჩვენებს ვითარებას მოქმედების მიმდინარეობისას.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License