საშუალებისა და ვითარების წინდებულები

Introduction

წინდებულები [Prepositions] არის პატარა სიტყვები, რომლებიც აკავშირებს ელემენტებს წინადადადებაში. ისინი ძალიან მნიშვნელობანია, რადგან გვაწვდის დამატებით ინფორმაციას წინადადადების შესახებ.

საშუალებისა და ვითარების წინდებულები [Prepositions of method and manner] ხსნის რა გზებით ხდება რამე.

Form

ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ვითარების წინდებულებია: by და with.
By + [verb + -ing]/noun
With + noun

Example

By

  • She lost 2 kilograms by being vegetarian.
  • He cooked the Japanese food by traditional methods.

With

  • He asked for the menu with haste.
  • They cut the onion with a knife.

Use

საშუალებისა და ვითარების წინდებულები გვიჩვენებს როგორ ხდება მოქმედება:

By გამოიყენება მოქმედების მისათითებლად, იმისათვის რომ მივიღოთ შედეგები;

With გამოიყენება, რაღა ვაჩვენოთ რა ვითარებაში ხდება მოქმედება ან ობიექტები, რომელთაც ვიყენებთ შედეგის მისაღებად.

Summary

საშუალებისა და ვითარების წინდებულები [Prepositions of method and manner] ხსნის რა გზებით არის ხდება რამე.

საშუალებისა და ვითარების მთავარი წინდებულებია:

  • By: გამოხატავს მოქმედებას და მოსდევს მიმღეობა (verb + -ing) ან არსებითი სახელი.
  • With: ობიექტებთან ან ხელსაწყოებთან, რომელთა საშუალებითაც მიიღწევა რამე; ამ წინდებულს, როგორც წესი, მოსდევს არსებითი სახელი.

მაგალითად:
— “We can handle the situation by talking.” = by გამოიყენება მოქმედებისთვის ხაზის გასასმელად.
— “We can handle the situation with patience.” = with აჩვენებს ვითარებას მოქმედების მიმდინარეობისას.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License