ვითარების ზმნიზედები


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ზმნიზედები [Adverbs] არის სიტყვები, რომლებიც განსაზღვრავს წინადადებას, გარემოებებს და გარემოებათა ელემენტებს. ისინი გვაწვდიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას წინადადების შესახებ.

ვითარების ზმნიზედები [Adverbs of manner] აჩვენებს რა გზებით [way] (როგორ) ხორციელდება მოქმედება.

Form

ვითარების ზმნიზედები ყოველთვის ზმნის შემდეგ დგანან და მათი გამოწენება შესაძლებელია სიტყვებთან very ან too.

წესიერი

ძირითად შემთხვევაში, ვითარების ზმნიზედას ზედსართავზე -ly სუფიქსის დართვით ვაწარმოებთ, მაგალითად:

Adjective Adverb
bad badly
exact exactly
loud loudly
nice nicely
polite politely

არაწესიერი

ზოგიერთი არაწესიერი ვითარების ზმნიზედა არ მისდევს წესებს და ინარჩუნებენ ზედსართავის იმავე ფორმას, მაგალითად:

Adjective Adverb
fast fast
good well
hard hard
late late
straight straight

Example

წესიერი

 • He was very badly hurt in the accident.
 • She didn’t know exactly what happened.
 • She told them that she had a headache but they continued talking too loudly.
 • She combed her hair nicely.
 • She went to the Social Welfare and asked politely for help.

არაწესიერი

 • He put orange juice in the fridge fast.
 • You said it well.
 • This job is so hard, I need a drink.
 • He answered my question late.
 • Hold the bottle straight.

Use

ვითარების ზმნიზედა გამოხატავს რა გზებით და როგორ ხდება მოქმედება. მათ ვიყენებთ შემდეგ სიტყვებთან:

 • Very: ხაზს უსვამს ზედსართავებს და ზმნიზედებს, რომელთა შეფასებაც შესაძლებელია.
 • Too: გულისხმობს მეტს, ვიდრე გვინდოდა, მეტს, ვიდრე საჭიროა ან საკმარისზე მეტს.

Summary

ვითარების ზმნიზედები [Adverbs of manner] გვაწვდის ინფორმაციასრა გზებით (როგორ) ხდება რამე და ხაზს უსვამს მოქმედებას. იგი ყოველთვის დგას ზმნის შემდეგ.

იგი ყალიბდება ზედსართავზე -ly სუფიქსის დართვით (badly, exactly, loudly, nicely, politely…).

მაგალითად:
“Quick” ⇒ “He quickly kissed the girl on the cheek.” / “He very quickly kissed the girl on the cheek.” = ჩვენ ვამატებთ -ly სუფიქსს და სიტყვას very, რათა დამატებით გავუსვათ  ხაზი მოქმედებას; 

ზოგიერთი ვითარების ზმნიზედა არაწესიერია [irregular] და ინარჩუნებს ზედსართავის იმავე ფორმას (fast, well, hard, late, straight…).

მაგალითად:
“Straight” ⇒ “Walk straight, the Chinese restaurant is there.” = Straight იგივე რჩება.

შენიშვნა: მათი გამოყენება შესაძლებელია სიტყვებთან very და too.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License