ზმნები საწყისით და მიმღეობით

Contributors

Introduction

გვაქვს ზმნები, რომლებსაც აუცილებლად მოსდევს მიმღეობა [gerund] ან საწყისი [infinitive].

Form

ზმნებს, რომლებსაც ან მიმღეობა მოსდევთ (ზმნები მოქმედებენ როგორც არსებითები) ან – საწყისი (ზმნის საწყისი ფორმა, რომელსად to ნაწილაკი უძღვის წინ), აქვთ შემდეგი სტრუქტურა:

  • ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ზმნა + მიმღეობა [verb + -ing] არის: admit, avoid, celebrate, dislike, suggest, give up, miss, tolerate
  • ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ზმნა + საწყისი [to + verb] არის: agree, care, decide, hope, manage, pretend, seem, wait

Example

ზმნები + მიმღეობა

  • They admitted making a mistake.
  • He avoided paying taxes.
  • She celebrated passing her driving test.

ზმნები + საწყისი

  • We agreed to pay more for the house.
  • She just doesn’t care to come tonight.
  • I decided to travel for a year.

Use

ჩვენ ვიყენებთ ზმნა + მიმღეობა/საწყისს, როცა გვსურს ზმნით სხვა მოქმედება გამოვხატოთ. ზოგიერთი ზმნა გამოიყენება მიმღეობით, ზოგი კი – საწყისით და არ არსებობს წესი, რომლითაც მათ განვასხვავებთ.

Summary

ზოგიერთ ზმნასთან გვჭირდება მიმღეობა [gerund] (ზმნები მოქმედებენ, როგორც არსებითი სახელები) ან საწყისი [infinitive] (to + ზმნა). არ არსებობს წესები ამ ზმნებთან დაკავშირებით, შესაბამისსად ისინი უნდა დავიზეპიროთ.

  • ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ზმნები, რომლებსაც მიმღეობა მოსდევს არის: admit, avoid, celebrate, dislike, suggest, give up, miss, tolerate
  • ველაზე ხშირად გამოყენებადი ზმნები, რომლებსაც საწყისი მოსდევს არის: agree, care, decide, hope, manage, pretend, seem, wait

მაგალითად:
— “I admit loving you.” = ზმნასთან admit (აღიარება) გვაქვს მიმღეობა.
— “I decided to marry him.” = ზმნასთან decide (გადაწყვეტა) გვაქვს საწყისი.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License