ზმნები საწყისით და მიმღეობით


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

გვაქვს ზმნები, რომლებსაც აუცილებლად მოსდევს მიმღეობა [gerund] ან საწყისი [infinitive].

Form

ზმნებს, რომლებსაც ან მიმღეობა მოსდევთ (ზმნები მოქმედებენ როგორც არსებითები) ან – საწყისი (ზმნის საწყისი ფორმა, რომელსად to ნაწილაკი უძღვის წინ), აქვთ შემდეგი სტრუქტურა:

  • ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ზმნა + მიმღეობა [verb + -ing] არის: admit, avoid, celebrate, dislike, suggest, give up, miss, tolerate
  • ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ზმნა + საწყისი [to + verb] არის: agree, care, decide, hope, manage, pretend, seem, wait

Example

ზმნები + მიმღეობა

  • They admitted making a mistake.
  • He avoided paying taxes.
  • She celebrated passing her driving test.

ზმნები + საწყისი

  • We agreed to pay more for the house.
  • She just doesn’t care to come tonight.
  • I decided to travel for a year.

Use

ჩვენ ვიყენებთ ზმნა + მიმღეობა/საწყისს, როცა გვსურს ზმნით სხვა მოქმედება გამოვხატოთ. ზოგიერთი ზმნა გამოიყენება მიმღეობით, ზოგი კი – საწყისით და არ არსებობს წესი, რომლითაც მათ განვასხვავებთ.

Summary

ზოგიერთ ზმნასთან გვჭირდება მიმღეობა [gerund] (ზმნები მოქმედებენ, როგორც არსებითი სახელები) ან საწყისი [infinitive] (to + ზმნა). არ არსებობს წესები ამ ზმნებთან დაკავშირებით, შესაბამისსად ისინი უნდა დავიზეპიროთ.

  • ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ზმნები, რომლებსაც მიმღეობა მოსდევს არის: admit, avoid, celebrate, dislike, suggest, give up, miss, tolerate
  • ველაზე ხშირად გამოყენებადი ზმნები, რომლებსაც საწყისი მოსდევს არის: agree, care, decide, hope, manage, pretend, seem, wait

მაგალითად:
— “I admit loving you.” = ზმნასთან admit (აღიარება) გვაქვს მიმღეობა.
— “I decided to marry him.” = ზმნასთან decide (გადაწყვეტა) გვაქვს საწყისი.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License