Unit 5.2

Czasowniki występujące z formą Gerund lub bezokolicznikiem

Introduction

Pewne czasowniki wymagają by po nich była forma gerund lub infinitive.

Form

Czasowniki występujące z formą gerund (czasownik zachowujący się jak rzeczownik) lub bezokolicznik (podstawowa forma czasownika poprzedzona to) mają takie struktury:

  • Najczęściej używane verbs + gerund [verb + -ing] to: admitavoidcelebratedislikesuggestgive upmisstolerate
  • Najczęściej używane verbs + infinitive [to + verb] to: agreecaredecidehopemanagepretendseemwait

Example

Verbs + gerund

  • They admitted making a mistake.
  • He avoided paying taxes.
  • She celebrated passing her driving test.

Verbs + infinitive

  • We agreed to pay more for the house.
  • She just doesn’t care to come tonight.
  • I decided to travel for a year.

Use

Używamy verb + gerund/infinitive jeśli chcemy użyć po czasowniku innego czasownika. Niektóre czasowniki są używane z formą gerund a niektóre z bezokolicznikiem, i nie ma zasady żeby je rozróżnić.

Summary

Pewne czasowniki występują z formą gerund (czasowniki zachowujące się jak rzeczowniki) lub bezokolicznik (to + verb). Nie ma zasady dotyczącej tego tematu, dlatego musisz nauczyć się ich na pamięć.

  • Najczęściej używanymi czasownikami występującymi z formą gerund to: admitavoidcelebratedislikesuggestgive upmisstolerate
  • Najczęściej używanymi czasownikami występującymi z bezokolicznikiem to: agreecaredecidehopemanagepretendseemwait

Na przykład:
— “admit loving you.” = Czasownik admit występuje z formą gerund.
— “decided to marry him.” = Czasownik decide występuje z bezokolicznikiem.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License