Unit 11.1

Wh- Pytania słowa: Who…?

Pronouns

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Pytania Wh [Wh- questions] zaczynają się zawsze od wh-pytań (zaimki pytające), które pokazują jakiego rodzaju informacje są potrzebne {zobacz Wh- pytania, poziom A1}

Zaimek who jest używany by zapytać o podmiot czynności.

Form

Zaimek who jest pytającym zaimkiem, który pokrywa się z trzecią osobą liczby pojedynczej i działa jako przedmiot zdania.
Who + verb (third person singular) + …?

Example

  • Who works at the Red Cross?
  • Who has help?
  • Who belongs to a political party?

Use

Who jest używane by pytać o podmiot czynności.

Summary

Who jest słowem wh- pytaniem o temat czynności. Zaimek ten pokrywa się z trzecią osobą liczby pojedynczej i działa jako przedmiot zdania.

Na przykład:
— “Who wants ice cream?” = We use who to ask somebody about something.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book