Unit 8.1Porównania z like

Syntax

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Like to czasownik używany by wyrazić rzeczy z których czerpiemy przyjemność.

Przedimek like jest używany to by zrobić porównanie między dwoma podobnymi lub takimi samymi rzeczami lub ideami.

Form

Porównanie z like zazwyczaj ma taką strukturę:
First clause + like + noun/pronoun + …

Example

  • Your house looks like my mother’s house.
  • This boy cleans like a robot.
  • Those student apartments look like garbage.

Use

Używamy like by porównać dwie rzeczy, które są podobne lub identyczne.

Summary

Przyimek like jest używany by zrobić porównanie między dwoma podobnymi lub identycznymi rzeczami lub ideami.

Struktura:
First clause + like + noun/pronoun + …

Na przykład:
— “The kitchen smells like flowers.” = Like pomagać nam porównać zapach kuchni do kwiatów.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Feedback

Books4Languages feedback.

InfoLicense

English Grammar A2 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book